754
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ‌قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ‌ماده 1 - تعاریف


111
1- بيمه ‌شد‌ه ‌اصلي :‌ فرد‌ي است ‌كه ‌راسا مشمول ‌مقررات ‌بيمه ‌خد‌مات ‌د‌رماني‌ موضوع ‌اين ‌قانون ‌بود‌ه ‌و پس ‌از پرد‌اخت ‌حق‌السهم) ‌توسط فرد ‌يا مراجع مشمول ‌د‌ر قانون ...


815
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مشتمل بر نوزده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم آبانماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.


737
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور : تخلفات پزشکی: 2. تخلفات صنفی م) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور


109
ماده 1 ـ تعاریف‌ 1 ـ بیمه شده اصلی‌: فردی است که راسا مشمول مقررات بیمه‌خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق‌السهم‌(توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون…


885
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳. ماده ۱- تعاریف. ۱- بیمه شده اصلی: فردی است که راساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس ازپرداخت حق السهم (توسط فرد یا ...


191
در آبان ماه سال ۱۳۷۳ شمسی قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که متعاقب آن سازمان بیمه خدمات درمانی در کشور تشکیل شد.


468
... قانون جامع خدمات ... بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ... صندوق های بیمه درمانی ...


912
ماده 1 - تعاریف 1 - بیمه شده اصلی: فردی است که رأساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق‌السهم (‌توسط فرد یا‌مراجع مشمول در


228
قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور: قانون مربوط به فرم ... قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ...


502
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ‌قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ‌ماده 1 - تعاریف


343
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور. iranlaw. به جهان خرم ازآنم که جهان خرم ازاوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازاوست


252
درباره ما : بر اساس وظایف و رسالت قانونی مستند به بند هـ ماده 16 قانون ساختار نظام جامع و رفاه تأمین اجتماعی، ماده 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و …


858
· طرح لایحه نظام بیمه خدمات درمانی کشور از سوی ... · تصویب قانون بیمه همگانی خدمات ...


312
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت »، براساس مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب 1373- مقرر شده است:


776
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده است، شامل ۱۹ ماده می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.


562
بیمه سلامت همگانی ... 17 قانون بودجه سال 96 کشور از ... سازمان خدمات درمانی بیمه ...


189
جزئیات قانون. ... تأیید شورای‌عالی بیمه خدمات‌درمانی کشور و ... همگانی خدمات درمانی کشور ...


187
... بیمه خدمات درمانی ... قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی به ...


154
... در کشور به صورت رایگان بیمه شده ... از خدمات تشخیصی درمانی ... دفاتر بیمه همگانی ...