248
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳. ماده ۱- تعاریف. ۱- بیمه شده اصلی: فردی است ...


649
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور : تخلفات پزشکی: 2. تخلفات صنفی م) قانون بیمه همگانی خدمات ...


545
قانون بيمه همگاني خدمات درماني در ايران . پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران. بيمه همگاني


550
1- بيمه ‌شد‌ه ‌اصلي :‌ فرد‌ي است ‌كه ‌راسا مشمول ‌مقررات ‌بيمه ‌خد‌مات ‌د‌رماني ...


174
قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور: قانون مربوط به فرم ... قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ...


850
ماده 1 - تعاریف 1 - بیمه شده اصلی: فردی است که رأساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این ...


18
‌ ماده 1 - کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (7) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، از جمله کمیته ...


285
دانشجویان خارج از کشور می توانند بیمه ... مراکز درمانی تامین ... قانون بیمه همگانی خدمات ...


864
ارسال این موضوع به یک دوست. نمایش آخرین ارسال این موضوع. اهدای بیشترین امتیاز به این موضوع


602
وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور - مشاوره حقوقی و تحصیلی ...


492
ارسال این موضوع به یک دوست. نمایش آخرین ارسال این موضوع. اهدای بیشترین امتیاز به این موضوع


688
در آبان ماه سال ۱۳۷۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب ...


899
ماده ۱۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور. ... قوانین ماده ۱۳ قانون بیمه همگانی خدمات ...


36
درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳. ماده ۱- تعاریف. ۱- بیمه شده اصلی: فردی است ... - تایید بیمه خدمات ...


407
وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور - مشاوره حقوقی و تحصیلی ...


871
تعاریف - ماد‌ه 1. 1- بیمه ‌شد‌ه ‌اصلی :‌ فرد‌ی است ‌كه ‌راسا مشمول ‌مقررات ‌بیمه ‌خد‌مات ...


21
ماده 1 تعاریف 1- بیمه شده اصلی: فردی است که رأساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این ...


992
بانک قوانین ایران همراه با جستجو پیشرفته قوانین کشور قوانین ایران قانون


694
خدمات . بیمه ... درمانی; کارگزاری ... ‌آیین‌نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات ...


75
خدمات . بیمه ... ارائه خدمات دفترچه درمانی در تمامی ... قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ...