906
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ‌قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ‌ماده 1 - تعاریف


904
1- بيمه ‌شد‌ه ‌اصلي :‌ فرد‌ي است ‌كه ‌راسا مشمول ‌مقررات ‌بيمه ‌خد‌مات ‌د‌رماني‌ موضوع ‌اين ‌قانون ‌بود‌ه ‌و پس ‌از پرد‌اخت ‌حق‌السهم) ‌توسط فرد ‌يا مراجع مشمول ‌د‌ر قانون ...


844
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳. ماده ۱- تعاریف. ۱- بیمه شده اصلی: فردی است که راساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس ازپرداخت حق السهم (توسط فرد یا ...


849
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور : تخلفات پزشکی: 2. تخلفات صنفی م) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور


20
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مشتمل بر نوزده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم آبانماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.


146
در آبان ماه سال ۱۳۷۳ شمسی قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که متعاقب آن سازمان بیمه خدمات درمانی در کشور تشکیل شد.


573
ماده 1 - تعاریف 1 - بیمه شده اصلی: فردی است که رأساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق‌السهم (‌توسط فرد یا‌مراجع مشمول در


950
وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور - مشاوره حقوقی و تحصیلی: 21الی66961520-021


405
قانون بيمه همگاني خدمات درماني در ايران . پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران. بيمه همگاني


635
ماده 1 ـ تعاریف‌ 1 ـ بیمه شده اصلی‌: فردی است که راسا مشمول مقررات بیمه‌خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق‌السهم‌(توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون…


84
ماده 13_ سهم مشمولان این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی بر حسب گروه‌های شغلی به ترتیب زیر خواهد بود. 1_ کارکنان دولت: یک پنجم تا یک سوم حق بیمه سرانه که


297
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/6/1374 بنا به پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی موضوع نامه شماره 8883 مورخ 29/5/1374 وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی - و به استناد بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات ...


70
قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور: قانون مربوط به فرم ... قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ...


880
· طرح لایحه نظام بیمه خدمات درمانی کشور از سوی ... · تصویب قانون بیمه همگانی خدمات ...


752
خدمات . بیمه ... درمانی تامین اجتماعی در ... 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ...


905
استقرار سیستم ارجاع در تمامی مراکز درمانی ... بیمه تامین ... همگانی خدمات درمانی کشور ...


690
بر اساس بند 5 از ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ... قانون بیمه همگانی خدمات ...


653
ورشکستگی در صندوق های بیمه ای معنا ... بازنشستگی کشور ... قانون بیمه همگانی خدمات ...


549
مصوب 11/5/1374 ماده 1- در اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و در چارچوب تعاریف موضوع بند (4) ماده (1) قانون یاد شده، افراد و خانواده‌هایی که …


744
قانون مدیریت خدمات ... قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ... با کارگران و فعالان بخش تولید کشور;