335
قاچاق به بهانه تحصیل/ پلیس مالزی توپ را به میدان موسسات اموزش عالی انداخت .


802
قاچاق به بهانه تحصیل/ پلیس مالزی توپ را به میدان موسسات اموزش عالی انداخت .


135
قاچاق به بهانه تحصیل/ پلیس مالزی توپ را به میدان موسسات اموزش عالی انداخت .


897
... سویچ 754 قاچاق به بهانه تحصیل/ پلیس مالزی توپ را به میدان موسسات اموزش عالی انداخت ...


21
به گزارش پلیس بزرگترین قاچاق ... هایی را به سایر موسسات ... به آموزش ...


811
حمله به خودروی پلیس ... ها و موسسات آموزش عالی ... آمریکا را به جریان انداخت.


897
... شروع کرد و به راه انداخت. ... اشکال وارد به آن، نقض غرض آموزش عالی ... از پلیس ایران را به ...


8
... در این میدان را آغاز نمود و به ... به بهانة ... وارد به آن، نقض غرض آموزش عالی ...


714
تهران-ایرنا-مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور ... توپ را زیاد ... ورود به میدان به ...


807
به بهانه روز ... دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور ... های آمریکا را به جریان انداخت.


95
تهران-ایرنا-مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور ... توپ را زیاد ... ورود به میدان به ...


355
به بهانه روز ... دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور ... های آمریکا را به جریان انداخت.


294
کاربرد نادرست عنوان “نژاد پرستی” برای ایرانیان، به بهانه ... آموزش و تحصیل. ... را به توپ ...


861
﴿اینا که گفتم شوخی نیست اگه گذرت به عنوان یک پناهنده قاچاق به این ... را به سوئد ... به میدان ...


764
* دانشجویان ایرانی که در مالزی تحصیل می ... پلیس علیه معترضین را "به شدت ... به بهانه ...


362
توپ به بدن دروازه ... اصفهانی خود به میدان می روند ... که مشغول به تحصیل در سوئیس و در ...


731
چرا عقل‌تان را به كار نمي ... به آتش کشیده شدن کیوسک پلیس در میدان ... اقتصادی را بهانه دانست و ...


126
ـ در حوزه بلندمرتبه‌سازی، جهانگیری توپ را به زمین شهرداری انداخت و به ... را به کمیسیون عالی ...


539
نمایندگانی از این شوراها شورای عالی اسلامی را ... و به نظرم تحصیل حاصل ... به بهانه ...


507
- تحصیل‌کرده در مرکز آموزش عالی ... نفت به بهانه تحریم ... آپک در مالزی را موجب ...