741
در قرارداد پیشنهادی باشگاه تراکتورسازی با مصطفی دنیزلی مبلغ 250 هزار دلار پاداش در نظر گرفته ...


845
Varzesh3 جزییات قرارداد دنیزلی با تراکتور؛ 250 هزار دلار آپشن! ورزش سه. در بسته پیشنهادی باشگاه ...


799
دنیزلی در یک قدمی تراکتورسازی. قرارداد با دنیزلی 300 هزار دلار بسته و 'گزینه' های تشویقی نیز ...


341
در قرارداد پیشنهادی باشگاه تراکتورسازی با مصطفی دنیزلی مبلغ 250 هزار دلار پاداش در نظر گرفته ...


847
سرمربی پرآوازه ترکیه ای به دنبال فسخ قراردادش با شبکه تی آر تی ترکیه برای حضور در ترکیه است ...


723
در قرارداد پیشنهادی باشگاه تراکتورسازی با مصطفی دنیزلی مبلغ 250 هزار دلار پاداش در نظر گرفته ...


161
در قرارداد پیشنهادی باشگاه تراکتورسازی با مصطفی دنیزلی مبلغ 250 هزار دلار پاداش در نظر گرفته ...


342
به گزارش "ورزش‌سه"، با اینکه مسئولان باشگاه تراکتورسازی با مصطفی دنیزلی درباره رقم قرارداد ...


440
باشگاه تراکتورسازی هنوز امیدوار است که بتواند مصطفی دنیزلی را به تبریز بیاورد. به گزارش ...


263
قرارداد ثبتی مصطفی دنیزلی در هیات فوتبال تهران ، گران قیمت ترین قیمت رسمی ثبت شده برای ...


900
به گزارش "ورزش‌سه"، با اینکه مسئولان باشگاه تراکتورسازی با مصطفی دنیزلی درباره رقم قرارداد ...


977
باشگاه تراکتورسازی هنوز امیدوار است که بتواند مصطفی دنیزلی را به تبریز بیاورد. به گزارش ...


401
قرارداد ثبتی مصطفی دنیزلی در هیات فوتبال تهران ، گران قیمت ترین قیمت رسمی ثبت شده برای ...


26
در قرارداد پیشنهادی باشگاه تراکتورسازی با مصطفی دنیزلی مبلغ 250 هزار دلار پاداش در نظر گرفته ...


64
سرمربی پرآوازه ترکیه‌ای به دنبال فسخ قراردادش با شبکه تی آر تی ترکیه برای حضور در ترکیه است.


241
در قرارداد پیشنهادی باشگاه تراکتورسازی با مصطفی دنیزلی مبلغ 250 هزار دلار پاداش در نظر گرفته ...


559
در قرارداد پیشنهادی باشگاه تراکتورسازی با مصطفی دنیزلی مبلغ 250 هزار دلار پاداش در نظر گرفته ...


814
سرمربی پرآوازه ترکیه ای به دنبال فسخ قراردادش با شبکه تی آر تی ترکیه برای حضور در ترکیه است.


840
، مسئولان باشگاه تراکتورسازی از چند روز قبل مذاکرات رسمی خود را با مصطفی دنیزلی سرمربی ...


138
در قرارداد پیشنهادی باشگاه تراکتورسازی با مصطفی دنیزلی مبلغ 250 هزار دلار پاداش در نظر گرفته ...