219
دانشگاه علوم پزشکی شیراز. قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی . Comprehensive ...


683
در مهرماه 1327، هنگامیکه کلنگ ساختمان دانشکده پزشکی شیراز ... پزشکی شیراز به عنوان قطب ...


73
در نخستین كارگاه تخصصي آمايشی كتابداری باليني قطب 5 ... های پزشکی ... پزشکی شیراز


519
ساخت بیمارستان دوم نمازی ۲ ماه دیگر شروع می شود/ساخت بیمارستان تخصصی سرطان در شیراز


579
همچنین این وبسایت با همکاری مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جهت ...


521
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ساختمان جدید ... ها اداره انتشارات قطب ...


624
... آمایشی کتابداری بالینی قطب 5 به ... کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز


812
به گزارش راستین آنلاین از شیراز،درحالیکه این آمارباعث گردیده تارئیس دانشگاه علوم ...


212
13.03.2013 · قطب آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز , online cme, e learning, distance learning, e-learning ...


583
قطب علمي آموزشي چشم پزشکي دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی


840
... آمایشی کتابداری بالینی قطب 5 به ... کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز


457
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ساختمان جدید ... ها اداره انتشارات قطب ...


23
وضعیت قطب های علمی و دانشگاه های علوم پزشکی نشان می دهد که بیشترین قطب ها در منطقه ۱۰ ...


371
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از خدمات موسسه ... تحول نظام سلامت قطب ...


165
در جلسه آموزه های قضایی تصویب شد: نکواشت پدر پیوند کبد ایران در شیراز قطب پزشکی کشور


50
قطب علمی عنوانی ... دانشکده مهندسی پزشکی ... دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز به ...


995
وی اظهار داشت: قطب های علوم پزشکی کشور می بایست به صورت هدفمند و با توجه به اولویت های ...


771
تمایز رسالت و عملکرد قطب ها و دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس اولویت های ملّی و مزیت ها ...


500
قطب آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. ... انیمیشن · نگاره و ويديو · معرفی نرم ...


134
شهر شيراز از ديرباز در حوزه بهداشت و درمان، مورد توجه كشورهاي حاشيه خليج‌فارس بوده است.