489
قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان : ... نماينده دولت در هر يك از ... اداری قوانین ...


57
قانون رسیدگی به تخلفات اداری. ... شغلی یا اداری. ۲ - نقض قوانین و ... پرداخت کارکنان دولت ...


259
2- نقص قوانین و ... به حضور و غیاب کارکنان دولت) ... زند مشمول این بند از تخلفات اداری قرار ...


202
چگونه به تخلفات اداری کارکنان دولت ... به تخلفات اداری ... یا اداری، نقض قوانین و ...


149
قانون رسیدگی به تخلفات اداری ... شغلی یا اداری. 2- نقض قوانین و ... اداری كارمندان دولت.


932
مجموعه قوانین و مقررات امور اداری و استخدامی کارمندان و کارکنان دولت. ... به تخلفات اداری;


832
مقدمه : طبیعی است که هر جامعه ای جهت تداوم و بقاء خویش به نظم و سامانی نیازمند است تا در سایه ...


801
... شکایات قوانین مرتبط قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت ... تخلفات اداری کارکنان ...


889
آیا میدانستید تخلفات اداری کارمندان و کارکنان دولتReviewed by پاراف on Sep 30Rating: پاراف آیا ...


866
در خصوص قوانین سایر ... تخلفات اداری کارکنان نیز ... برخورد با تخلفات کارکنان دولت ...


363
تلخیصی از قوانین ومقررات مربوط به تخلفات اداری با امعان نظر به ... مربوط به کارکنان دولت;


42
داشتن نظام اداري سالم همواره از اهداف اساسي دولت ها ... قوانین مجلس شورای ... تخلفات اداری ...


966
هرکسی مرتکب یکی از جرایم مقرر در قوانین جزایی شود، به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.


812
علاوه بر این، بعضی اعمال مطابق قوانین ... اداری کارکنان دولت ... تخلفات اداری کارکنان ...


55
مراجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت. ... تخلفات اداری ... اداری در اجرای قوانین ...


164
قوانین حقوق جرایم کارکنان دولت ... قوانین حقوق جرایم و تخلفات ... اداری ایران; قوانین ...


314
قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حاکم ... اداری کارکنان دولت، در ... یا نقض قوانین که به ...


34
ماده 1- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر ... از بین کارکنان همان ... یا اداری. 2- نقض قوانین و ...


143
قوانین و مقررات اداری و مالی کارمندان دولت - - قوانین و ... جابجایی کارکنان در ... به تخلفات ...


296
... از موعد کارکنان دولت در ... محترم به قوانین و مقررات اداری و ... تخلفات اداری ...