24
اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات ... در حوزه حقوق شهروندی


762
حقوق شهروندی ... قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان ...


384
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت، آنچه به عنوان حقوق شهروندی در قوانین مختلف مشخص شده و نظام اداری ملزم به تأمین آنهاست، حقی است که نباید به شهروندان فروخته شود.


905
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ آن مصوب رییس قوه قضائیه مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ مشتمل بر 19 ماده و 5 تبصره


692
حقوق شهروندی - نگاه قوانین بین المللی به مساله حقوق بشر - دفتر اسناد رسمي 128 اردبيل


408
حقوق شهروندی ماهیتی دموکراتیک دارد و به تمام ... در قوانین ملی، برای تحدید آزادی در بیان ...


602
در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است ... بسیاری براین عقیده‌اند که قوانین موضوعه هر کشوری ...


349
آنچه از تفکرات این نویسندگان مشخص می‌گردد این است که در حقوق شهروندی قوانین معتبری وجود ...


340
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت، آنچه به عنوان حقوق شهروندی در قوانین مختلف مشخص شده ...


451
پس از انتظار طولانی جامعه حقوقی و مردم، در نهایت منشور حقوق شهروندی ... حقوق (قوانین ...


983
با امضای رییس دولت یازدهم متن منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.


637
کلیات حقوق شهروندی سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 م و قانون اساسی 1791 م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن


348
در ابتدای مقاله از ضرورت وجود دو گروه حکومت و افراد جامعه می گوید. و از عنوان ها و حقوق و تکالیفی که این دو گروه در دوره های مختلف داشته اند نام می برد.


105
جستجو: قانون حقوق شهروندی. جستجو: قانون حقوق شهروندی . دسته‌ها: ... برچسب‌ها: قوانین ...


355
– اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ... سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی اعلامیه حقوق بشر و ...


679
یکی از منابع مهم در آمدی شهرداریها « عوارض » می باشد که با گستردگی قوانین ... حقوق شهروندی ...


597
دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی ... اجرای قوانین حقوق شهروندی نیاز به اجماع و ...


482
حقوق شهروندی در نزد ... حال باید پاسخ داد چه کسانی می‌توانند قوانین شهروندی را برای ...


946
حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست. از صفات انسانی محسوب می شود، کسی نمی تواند هدیه کند، غیرقابل انتقال است، …


683
جانشین رئیس بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور گفت: متاسفانه برخی از ادارات به بهانه نبود اعتبارات و بودجه از اجرای قوانین مربوط به صیانت از حقوق شهروندی ...