34
قیمت طلای جهانی ... کاهش 2.1 درصدی قیمت جهانی ... قیمت نقره نیز برای ششمین هفته متوالی با ...


315
... و برای ششمین هفته متوالی کاهش ... ششمین هفته متوالی کاهش یافت. ... قیمت جهانی طلا برای ...


759
اخبار اقتصادی » اقتصاد جهان » نرخ دلار برای ششمین هفته متوالی کاهش ... قیمت اونس جهانی ... طلای ...


854
... برای پنجمین هفته متوالی کاهش یافت. ... کاهش طلای جهانی برای ... برای ششمین هفته متوالی.


38
خانه » اخبار خارجی » قیمت جهانی طلا برای ششمین هفته متوالی افزایش یافت. ... یک گرم طلای 18 ...


818
طلای جهانی در معاملات روز سه شنبه افزایش یافت اما به دلیل ... طلای جهانی در معاملات روز ...


489
روند کاهش قیمت طلای جهانی ... هفته کاهش یافت قیمت طلای جهانی برای ششمین هفته متوالی کاهش ...


64
قیمت طلای جهانی افزایش یافت ... را برای ششمین هفته متوالی ... جهانی در چین کاهش یافت. ...


224
... برای ششمین هفته متوالی با ... طلای جهانی افت قیمت را ... روز متوالی کاهش یافت که ...


507
... طلای جهانی در معاملات روز سه شنبه افزایش یافت اما ... قیمت طلای جهانی ... برای تحویل در ...


944
قیمت طلای جهانی ... کامکس را برای ششمین هفته متوالی در ... بازار جهانی در چین کاهش یافت. ...


751
... را برای ششمین هفته متوالی در ... جهانی در چین کاهش یافت. ... کاهش قیمت طلای جهانی ...


702
قیمت جهانی طلا کاهش یافت; قیمت جهانی طلا ... در ششمین هفته متوالی; ... کاهش طلای جهانی برای ...


862
... در هفته گذشته افزایش یافت. ... طلای جهانی در هفته ... کرد، برای نخستین بار در هفته ...


123
طلای جهانی روز ... بسته شد و برای کل هفته حدود دو ... نیویورک در هفته گذشته کاهش یافت. ...


637
کاهش قیمت جهانی طلا در ششمین ... رسید، اما برای ششمین هفته متوالی افت ... افزایش یافت. ...


222
کاهش قیمت جهانی طلا در ششمین هفته متوالی; کاهش قیمت جهانی ... یافت; طلای جهانی برای ...


833
قیمت طلای جهانی برای ششمین هفته متوالی کاهش یافت . ... فلز ارزشمند برای ششمین هفته متوالی ...


567
طلای جهانی در ... کاهش طلای جهانی برای پنجمین هفته متوالی ... کاهش قیمت طلای جهانی ...


552
... قیمت طلا برای ششمین هفته ... یافت و برای ششمین هفته متوالی ... کاهش یافت، اما ...