53
قیمت طلای جهانی افزایش ... برای ششمین هفته متوالی با ... ین قیمت جهانی طلا را کاهش ...


356
قیمت طلا در بازار جهانی روز جمعه تحت ... و این فلز ارزشمند برای ششمین هفته متوالی ...


138
... ششمین هفته متوالی کاهش یافت. ... قیمت اونس جهانی ... کرد و برای ششمین هفته متوالی کاهش ...


997
... برای ششمین هفته متوالی کاهش ... برای ششمین هفته متوالی ... یافت; افزایش قیمت جهانی ...


212
عصر بازار- قیمت طلا در بازار جهانی روز جمعه ... این فلز ارزشمند برای ششمین هفته متوالی ...


458
... » قیمت جهانی طلا برای ششمین هفته متوالی افزایش یافت. ... برای ششمین هفته متوالی با ...


351
قیمت طلای جهانی برای ششمین هفته متوالی کاهش یافت . ... ارزشمند برای ششمین هفته متوالی ...


166
قیمت طلای جهانی افزایش یافت ... را برای ششمین هفته متوالی ... جهانی در چین کاهش یافت. ...


644
قیمت طلای جهانی ... کامکس را برای ششمین هفته متوالی در ... بازار جهانی در چین کاهش یافت. ...


339
کاهش قیمت جهانی طلا ... رسید، اما برای ششمین هفته متوالی افت ... طلای جهانی افزایش یافت;


852
قیمت طلای جهانی برای ششمین هفته متوالی کاهش یافت . ... ارزشمند برای ششمین هفته متوالی ...


544
قیمت طلای جهانی افزایش یافت ... را برای ششمین هفته متوالی ... جهانی در چین کاهش یافت. ...


999
قیمت طلای جهانی ... کامکس را برای ششمین هفته متوالی در ... بازار جهانی در چین کاهش یافت. ...


391
کاهش قیمت جهانی طلا ... رسید، اما برای ششمین هفته متوالی افت ... طلای جهانی افزایش یافت;


313
... هفته جاری میلادی قیمت هر اونس طلا در بازار لندن ۰.۹ درصد و در بازار کامکس نیویورک ۱.۳درصد ...


988
قیمت طلای جهانی ... ششمین هفته متوالی در هفته ... با بازار جهانی در چین کاهش یافت. ...


690
قیمت جهانی طلا کاهش یافت ... ثبت ششمین هفته متوالی ... کاهش داشته است. قیمت طلای ...


133
طلای جهانی برای ... هفته متوالی کاهش یافت و سرمایه ... که پایین‌ترین قیمت از ...


863
قیمت جهانی طلا برای دومین هفته متوالی ... حرکت طلای جهانی به سوی ... ششمین هفته متوالی کاهش ...


939
طلای جهانی در معاملات روز چهارشنبه بدنبال بهبود ارزش دلار، کاهش یافت ... قیمت طلای جهانی ...