95
اسپیرال لگاریتمی (به انگلیسی: logarithmic spiral) یا مارپیچ لگاریتمی یا اسپیرال متساوی الزاویه یا اسپیرال رشدیابنده یک خم مارپیچ ماننده …


229
در هندسه اسپیرال طلائی (به انگلیسی: Golden spiral) یا مارپیچ طلائی یک اسپیرال لگاریتمی است که عامل رشد آن φ نسبت طلایی است.


740
مارپیچ در ریاضیات، یک ... مارپیچ لگاریتمی; مارپیچ ...


582
مارپیچ لگاریتمی نوع خاصی از منحنی مارپیچی است که اغلب در طبیعت به نظر می رسد. مارپیچ لگاریتمی برای اولین بار توسط دکارت شرح داده شد و بعد از آن به طور گسترده توسط ژاکوب برنولی مورد بررسی قرار ...


166
مارپیچ لگاریتمی نوع خاصی از منحنی مارپیچی است که اغلب در طبیعت به نظر می رسد. مارپیچ لگاریتمی برای اولین بار توسط دکارت شرح داده شد و بعد از آن به طور گسترده توسط ژاکوب برنولی مورد بررسی قرار ...


548
مارپیچ لگاریتمی الگوی ریاضی تمام پدیده هایی است که در بالا اشاره شد. فتبارک الله احسن ...


365
۳.۳ مبدل های صفحه ای حلزونی یا مارپیچ; ۳. ... دمای میانگین لگاریتمی در جریان ناهمسو از ...


984
رسم مارپیچ لگاریتمی ابزار Spiral را انتخاب کنید. در قسمت نوار تنظیمات که در قسمت فوقانی محیط ...


286
رسم مارپیچ لگاریتمی ابزار Spiral را انتخاب کنید. در قسمت نوار تنظیمات که در قسمت فوقانی محیط کار قرار دارد تعداد چرخش مورد نیاز برای مارپیچ خود را وارد نمایید.


474
به کمک مقیاس لگاریتمی، می‌توان اندازه‌های بسیار بزرگ را ... یک مارپیچ لگاریتمی در پوستهٔ ...


596
به کمک مقیاس لگاریتمی، می‌توان اندازه‌های بسیار بزرگ را ... یک مارپیچ لگاریتمی در پوستهٔ ...


311
معروفترین مارپیچ‌ها عبارتند از: نام معادله توضیحات; مارپیچ ارشمیدس-مارپیچ لگاریتمی: n ثابت ...


572
به این مارپیچ بدست آمده ، اسپیرال لگاریتمی هم ... این دو مارپیچ فاصله دقیقی را با هم براساس ...


374
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ساینس دایرکت درباره بازتابی شبکه مارپیچ لگاریتمی از آنتن های پایه اى در دهانه آن از سایت الزویر - Elsevier


152
معروفترین مارپیچ‌ها عبارتند از: نام معادله توضیحات; مارپیچ ارشمیدس-مارپیچ لگاریتمی: n ثابت ...


793
سازوکار گسیختگی مطابق پیشنهاد محققین مختلف به‌صورت مارپیچ لگاریتمی در نظر گرفته شده است ...


382
علاوه بر متقارن بودن بازوها، هر بازوی کهکشان، نمادی از یک مارپیچ لگاریتمی است که از مرکز ...


488
برای طراحی ابتدا یک مارپیچ لگاریتمی کشیدیم و سپس آن را به بخش های مساوی تقسیم کردیم.


92
در تصویر بالا، مارپیچ های لگاریتمی دیده می شوند، طرح هایی که با بهره گیری از پرتوهای نوری ایجاد شده اند.


448
برای رسم مارپیچ طلایی یا ... به این مارپیچ بدست آمده ، اسپیرال لگاریتمی هم گفته ...