655
لارس فون تریه; تریر در ۶۴مین جشنواره فیلم برلین برای فیلم نیمفومانیاک: نام اصلی: لارس تریر


251
نقد و بررسی فیلم Nymphomaniac: Vol. I (نیمفومینیاک: بخش 1) جدیدترین فیلم لارس فون تریر