438
9/1/2015 · ما درخت مهربانی کاشتیم. واکنش فارسی زبانان افغانستان در برابر تغیر نام رخنامه بی بی سی فارسی به دری در مقابل ساختمانش - Duration: 7:26.


950
ما درخت مهربانی کاشتیم ... کینه را از سینه ها برداشتیم بر فراز کوچه های شهر خویش ... پرچم پندار نیک افراشتیم دانش شهریگری را از کهن ...


343
ما درخت مهربانی کاشتیم کینه ها از سینه ها برداشتیم ما بمانیم و بماند پایدار آنچه ما در دشت دلها کاشتیم


790
ما درخت مهربانی کاشتیم ..... کینه را از سینه ها برداشتیم بر فراز کوچه های شهر خویش .....


537
ما بمانیم و بماند پایدار ... آنچه ما در دشت دلها کاشتیم. ما درخت مهربانی کاشتیم .


712
و مهربانی ما را ... a lonely tree ️تک درخت مهربانی دانه ایست حتی اگر ندانیم آن را کجا کاشتیم روزی ...


586
ما درخت مهربانی کاشتیم ... ما بمانیم و بماند یادگــار »« آنچه ما در دشت دلــها کـاشتیـــم.


383
خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم تا درخت دوستی کی بردهد حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم ... مهربانی ...


903
سرزمین کورش Live War Log from Clash of Clans on Clash of Stats. ما درخت مهربانی کاشتیم.کینه را از سینه برداشتیم.ریشه نیک است در کردارما.نیک گفتیم و نیک هم پنداشتیم.ما بمانیم و بماند پایدار.آنچه ما در دشته دلها کاشتیم.


760
خود غلط بود آن چه ما پنداشتیم تا درخت ... حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم ... نباشد میوه اش جز مهربانی


177
خود غلط بود آن چه ما پنداشتیم تا درخت ... حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم ... نباشد میوه اش جز مهربانی


786
خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم . تا درخت دوستی کی بردهد . حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم . ... مهربانی ...


63
و زوار شرمنده این مهمان نوازی برادرانه مهربانی آورده ... که هنوز از درخت ... که کاشتیم.


177
ما درخت مهربانی کاشتیم کینه را از سینه ها ... ما بمانیم و بماند پایدار آنچه ما در دشت دلها ...


476
پیامک مهربانی. ... خود غلط بود آن چه ما پنداشتیم: تا درخت دوستی برگی ... حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم:


74
شهرِ یاران بود و خاکِ مهربانان این دیار مهربانی کی سر آمد ... ما را بس زین ... زِ شاخ درخت ...


855
اهل سنت ما. برنا (باشگاه روان شناسی نوین ایرانشهر ) پایگاه اطلاع رسانی میرجاوه ...


364
مـــا کـــجاییـــم و مـــلامـــت گـــر بـــی ... تا درخت دوستی ... حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم


535
خاطره ی ما از ... از آن ها را کاشتیم انگار می شد ... آن ها روز مهربانی به ...


974
در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند ... درخت دوستی بنشان که ...