242
ناحیه فعال لیزر (به انگلیسی: laser active medium) یا محیط فعال لیزر همچنین با نام محیط بهره و محیط لیزری (به انگلیسی: gain medium و lasing medium)، منبع بهره نوری در لیزر …


462
محیط تقویت ... در این نوع لیزر، ماده فعال ایجاد کننده لیزر، یک ماده جامد آلایش یافته با یون ...


236
در لیزر دمنده محیط فعال را به حالت وارونگی جمعیت می‌برد در اثر گسیل القایی نور داخل کاواک ...


19
عناصر وجودی تشکیل دهنده محیط فعال لیزر هم اتمها هستند و هم مولکولها و در برخی اوقات نیز ...


865
آرایش دستگاههای لیزری دستگاههای لیزر را محیط فعال ، آینه‌های لیزر و وسیله دمش (پمپاژ) تشکیل می‌دهند.


492
محیط فعال در درون کاواک لیزری ... محیط اطراف لیزر کلاس 4 و برخی از لیزرهای کلاس 3b کانونی شده ...


149
محیط فعال استوانه ای از بلور لیزر است که دو انت ها ی آن کاملا موازی و صیقلی است. برای کاهش تلفات، دو انت ها ی میله توسط مواد ضدبازتاب لایه گذاری شده است.


256
منظور از فعالیت نوری، تغییر جهت قطبش خطی نور قطبیده در عبور از موادی است که این ویژگی را دارند و به همین دلیل آنها را محیط های فعال اسم گذاری کرده اند.


722
محیط فعال تعیین کننده نوع لیزر است و به همین دلیل در بعضی از تقسیم بندیها نام لیزر رابا نام محیط فعال آن مشخص می کنند.


532
محیط فعال لیزر ممکن است چسبیده و یا جدا از آینه‌ها باشد که در اینصورت به ترتیب آرایش داخلی ...


948
محیط فعال لیزر ممکن است چسبیده و یا جدا از آینه‌ها باشد که در اینصورت به ترتیب آرایش داخلی ...


148
محیط فعال تعیین کننده نوع لیزر است و به همین دلیل در بعضی از تقسیم بندیها نام لیزر رابا نام محیط فعال آن مشخص می کنند.


148
محیط فعال لیزر ممکن است چسبیده و یا جدا از آینه‌ ها باشد که در اینصورت به ترتیب آرایش ...


617
نور لیزر است در محیط فعال لیزر تولید می شود. انرژی به متوسط فعال در فرم مناسب پمپاژ شده و در نیمه را به انرژی اشعه تبدیل شده است.انرژی پمپ را به محیط فعال است که معمولا بسیار آنتروپی، یعنی بسیار ...


207
محیط فعال استوانه ای از بلور لیزر است که دو انتهای آن کاملا موازی و صیقلی است. برای کاهش تلفات، دو انتهای میله توسط مواد ضدبازتاب لایه گذاری شده است.


646
سیستمی لازم داریم که با آن بتوانیم ماده‌ی محیط فعال ... را به محیط ماده فعال لیزر ...


834
باریکه ی نور لیزر در واقع در محیط فعال تولید می شود. 3-قسمت اساسی لیزر ساز و کار تشدید است.


502
آرایش دستگاههای لیزری دستگاههای لیزر را محیط فعال ، آینه‌های لیزر و وسیله دمش (پمپاژ) تشکیل می‌دهند.


588
محیط فعال لیزر که با نام محیط بهره نیز از آن یاد میشود، منبع بهره نوری در لیزر است.


364
مقالات مرتبط با لیزر های صنعتی : انواع لیزر : لیزر های صنعتی به دو بخش کلی لیزر های محیط فعال گازی و لیزرهای محیط فعال جامد تقسیم بندی می شوند.