984
ارزش ویژه نام و نشان تجاری و ابعاد برند سازمانی براساس مدل آکر


330
ارزش ویژه برند دیوید آکر، ابعاد ارزش ویژه برند را آگاهی از برند، تداعی برند، وفاداری به برند، کیفیت درک شده و دیگر دارایی های اختصاصی برند می داند.


918
مدل های اصلی ارزش ویژه برند عمدتاً متعلق به یکی از این 4 گروه ... مدل ارزش ویژه برند – دیوید ...


490
دانلود مقاله مبانی نظری مدل های سنجش ارزش ویژه برند با پیشینه پژوهش : از دیدگاه آکر بنا بر تعریف دیوید آکر، ، ارزش ویژه برند، مجموعه‌ای از دارایی ها و تعهدات است که با نام و سمبل (علامت) برند ...


547
دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر. منبع معتیر دارد. ابعاد: وفاداری برند، کیفیت ادراک شده برند، تداعی برند، آگاهی برند


117
امروزه اندازه‌گیری ارزش ویژه برند، به چالش بزرگ سازمان‌ها؛ بالاخص در صنعت محصولات تند‌مصرف تبدیل شده است.


422
ارزش ویژه برند عبارت است از دارایی‌ها و بدهی‌های یک برند که ارزش محصول یا خدمت تولید شده را کم یا زیاد می‌کند.


405
چارچوب ارزش ویژه برند اردم و ... ما مدل های اندازه گیری به دست آمده از bws بهبود یاقته مدل ...


358
استخراج نقشه ارزش‌های کاربران پیام‌رسان‌های ... مدل‌سازی ارزش ویژه برند برای محصولات تند ...


629
ارزش ویژه برند - مدل ... همکاران ما در واحد پشتیبانی آمادگی دارند تمامی درخواست های شما ...


510
ارزش ویژه برند مفهوم ارزش ویژه برند در بیشتر مدل های آنالیز شده قبلی مورد اشاره قرار گرفته است.


27
ارزش برند دارای مزیت های اضافی بیشتری نسبت به معیارهای دیگر است. ... ارزش ویژه برند: مدل ...


268
ارزش ویژه برند ... بهترین روش برای ارزش گذاری این دسته از دارایی های معنوی استفاده از مدل ...


197
ارزش ویژه برند و ارزش ویژه مشتری دو ... {ارائه مدل اثرگذاری ارزش ویژه برند بر ... لینک های ...


604
تبیین مدل ارزش ویژه برند مقصد در صنعت گردشگری: مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای (توقف انتشار)


969
مدل ارزش ویژه برند – دیوید آکر در این مدل با ارائه‌ی پرسش‌هائی از مخاطبان برند، می توانیم متوجه شویم قدرت برند در این 4 مورد که


411
ارزش ویژه برند ; دیوید آکر که دارای مدرک دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه استنفورد و خالق مدل آکر است


228
ارزش ویژه برند، وفاداری به ... مدل برآورد ارزش ویژه ... برندینگ شرکت های بزرگ بر ارزش ویژه ...


316
در عصر رقابتی و پیچیدۀ کنونی که رشد سریع مؤسسه­های آموزش عالی و محوشدن مرزبندی­های جهانی را سبب شده است، شناساندن برند یک دانشگاه به ذی­نفعانش اهمیت ویژه­ای می­یابد.


216
1-6) مدل مفهومی تحقیق 1-7) فرضیه‌های تحقیق ... 2-2-12-3) سازه‌های ارزش ویژه برند 2-2-12-3-1) ...