497
اگرچه روند عبور از مرز و تشریفات مرزی، در هر دو طرف ایرانی و عراقی، به سهولت انجام می ...


570
تراکم جمعیت 100 ... شدید جمعیت در مرز مهران شد ... که دایی از زمین اخراج شد (عکس) ...


807
... مرز مهران,خبر مرز مهران,عکس مرز مهران,فیلم مرز ... از تراکم جمعیت قفل شد ...


745
... 5 هم عوض شد (+عکس) ... به مرز مهران و تراکم... بیش از ... موجب تراکم جمعیت در مرز مهران ...


356
تراکم جمعیت 100 ... شدید جمعیت در مرز مهران شد ... روادید از مرز مهران شده ...


808
... بیش از ۷۰ درصد تراکم جمعیت پشت مرز مهران ... بیش از ۷۰ درصد تراکم جمعیت ... زده شد؟/ عکس.


208
... جمعیت در این مرز منجر شد ... مرز مهران از ... و تراکم جمعیت در مرز مهران ...


88
... جمعیت پشت مرز مهران ... از 70 درصد تراکم جمعیت پشت ... تراکم جمعیت پشت مرز ...


574
تراکم جمعیت 100 ... شدید جمعیت در مرز مهران شد ... روادید از مرز مهران شده ...


449
... برای خروج از کشور که به تراکم و ترافیک جمعیت در این مرز منجر شد با مدیریت ... عکس; فیلم ...


263
... زوار از مرز مهران ... بسته شدن مرز مهران... به تراکم و ترافیک جمعیت در این مرز منجر شد ...


990
... از خود شهر مهران تا نقطه ... در پشت مرز مهران حضور دارند ... مرزی جمعیت متراکم ...


380
تراکم جمعیت 100 ... شدید جمعیت در مرز مهران شد ... روادید از مرز مهران شده ...


871
بیش از ۷۰ درصد تراکم جمعیت پشت مرز مهران تخلیه شد; تراکم جمعیت ... عکس; تراکم جمعیت ...


293
... تراکم جمعیت پشت مرز مهران تخلیه ... از ۷۰ درصد تراکم جمعیت پشت مرز مهران تخلیه شد;


695
تراکم جمعیت در پشت مرز مهران به ... از خود شهر مهران تا نقطه صفر ... بستری شد + عکس ...


501
تراکم جمعیت در پشت مرز مهران به ... از خود شهر مهران تا نقطه صفر ... ماجرای یک عکس و ...


867
... به مرز مهران و تراکم بیش از ... موجب تراکم جمعیت در مرز مهران و ... شد +عکس; پشت‌پرده ...


920
... در مرز بین المللی مهران هر ... تراکم کم سابقه جمعیت ... از جمعیت ...


244
... امسال برای خروج زائران اربعین از 3 مرز «مهران ... از تراکم جمعیت ... جمعیت باعث شد ...