182
البته پاداش و یا توبیخ فرع بر مسئولیت است و مسئولیت فرع بر تکلیف و تکلیف فرع بر اختیار و ...


318
مدیرکل جدید هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید براینکه برای پذیرش این مسئولیت احساس تکلیف کرده است، گفت: مهم‌ترین برنامه من …


529
جوان و مسئولیت پذیری ... بدین خاطر وظیفه و مسئولیت یا تکلیف و تعهد را هدیه ای الهی به انسان ...


901
مسئولیت قانونی در حقوق عبارت است از تعهد و التزامی ... این مسئولیت، تخلف از تکلیف قانونی ...


596
گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیتشرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از ...


236
شوهر کردن مادر، فوت پدر و تکلیف حضانت ... حدود مسئولیت حقوقی و کیفری پزشک در قانون مجازات ...


887
وبلاگ حقوقی،اجتماعی رامین خوارزم - مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت - - وبلاگ حقوقی،اجتماعی رامین خوارزم


70
مسئولیت پذیری و راههای افزایش آن انواع مسئولیت,مسئولیت پذیری انسان,مسئولیت انسان در برابر خالق,مهم‌ترین مسئولیت انسان,مسئولیت انسان در برابر خود


53
به برکت تکلیف و حس مسئولیت است که انسان می تواند از چنگال زمین رها شود و به سوی عوالم بالا به پرواز در آید.


448
یکی از نمود های عملیاتی رشد اجتماعی و مسئولیت پذیری این ... احساس تکلیف الهی ...


592
رژیم حقوقی کشور ما در مورد مسئولیت ناشی از راه مبتنی بر مسئولیت محض است و طبق ... تکلیف و بروز ...


120
یکی از مهمترین مۆلفه های سبک زندگی اسلامی موضوع مسئولیت پذیری در زندگی است. در واقع این مۆلفه است که به زندگی انسان رنگ و بوی الهی و دینی می‎دهد.


986
واژه تکلیف نیز با مسئولیت و وظیفه ملازم است؛ چرا که در هر سه مورد چیزی برعهده شخص می باشد که ...


971
این نوشتار به بررسی معنا و مفهوم مسئولیت مدنی و تبیین ابعاد ... حق و تکلیف بر شهروندان ...


851
به گونه کلی از نظر اسلام، برای احراز مسئولیت کیفری، رعایت شرایط عامه تکلیف از قبیل، بلوغ، عقل، اختیار و علم به حرمت که امروزه در حقوق جزای معاصر برای اثبات مسئولیت …


161
شخصی حقیقی فرد معینی است که می تواند موضوع حق و تکلیف قرار ... شرکتهای تعاونی و مسئولیت ...


363
تحقيق پاياني مدرسه علميه كوثر ورامين حق یا تکلیف بودن حضانت در فقه و حقوق موضوعه ایران « با رویکردی به مسئولیت مدنی والدین


56
مقدمه قرارداد به عنوان یکی از مهم ترین اسباب پیدایش حق و تکلیف، در کلیه نظا مه ای حقوقی


52
مبنای دیگر،«تکلیف در مراقبت و نظارت بر کارگر»است ... مبنای مسئولیت پدر و مادر طبق مادّة 7 ...


891
حسب مادهی یک قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت برمبنای تقصیر استوارشده است.اما قانون مدنی الزاما تقصیر خوانده را شرط تحقق مسئولیت ندانسته است .