420
حل مشکل بیکاری جوانان در دست چه وزارتخانه و نهادی است؟ شاید بهتر است پرسید که راه‌حل آن چیست؟


27
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر صبح امروز در مراسم افتتاح همزمان مدارس برکت در کشور با ...


868
رفع مشکل بیکاری، یکی از مهمترین دغدغه های امروز جامعه ماست و بانک ملی ایران در حد خود تلاش ...


732
زنجان- نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به معضل بیکاری در بین تحصیل کرده گان گفت ...


848
*مشکل بیکاری ... کاربرد و بعضاً بدون کاربرد در اقتصاد ایران و اشباع شدن بسیاری از رشته ها ...


598
... کاهش جمعیت روستاها از دلایل بیکاری است و در ... بیکاری است/ مشکل ... بیکاری در ایران.


502
ایران آنلاین-کاهش جمعیت روستاها از دلایل بیکاری است/ مشکل اشتغال عدم تناسب نظام آموزشی با ...


885
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته است که «مشکل بیکاری» در کشور و به‌ویژه کرمانشاه ...


895
اهتمام دولت برای حل مشکل بیکاری زنان تحصل ... به اینکه در جامعه ایران با رعایت ...


667
علل بیکاری در ایران. ... پیشنهاد ها وارایه راه حل های رفع بیکاری در جامعه ایران برای رفع مشکل ...


984
حل مشکل بیکاری جوانان در دست چه وزارتخانه و نهادی است؟ شاید بهتر است پرسید که راه‌حل آن چیست؟


462
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر صبح امروز در مراسم افتتاح همزمان مدارس برکت در کشور با ...


260
رفع مشکل بیکاری، یکی از مهمترین دغدغه های امروز جامعه ماست و بانک ملی ایران در حد خود تلاش ...


677
زنجان- نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به معضل بیکاری در بین تحصیل کرده گان گفت ...


607
*مشکل بیکاری ... کاربرد و بعضاً بدون کاربرد در اقتصاد ایران و اشباع شدن بسیاری از رشته ها ...


944
... کاهش جمعیت روستاها از دلایل بیکاری است و در ... بیکاری است/ مشکل ... بیکاری در ایران.


679
ایران آنلاین-کاهش جمعیت روستاها از دلایل بیکاری است/ مشکل اشتغال عدم تناسب نظام آموزشی با ...


464
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته است که «مشکل بیکاری» در کشور و به‌ویژه کرمانشاه ...


640
اهتمام دولت برای حل مشکل بیکاری زنان تحصل ... به اینکه در جامعه ایران با رعایت ...


827
علل بیکاری در ایران. ... پیشنهاد ها وارایه راه حل های رفع بیکاری در جامعه ایران برای رفع مشکل ...