656
... مصطفی محمودی، منتقد تیاتر و مدرس دانشگاه با حکم دکتر سعید اسدی دبیر سی و چهارمین جشنواره ...


684
... دبیر جشنواره، مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی به ... عمومی. دیوار ... جشنواره تئاتر فجر ...


708
مصطفی محمودی، مدیر روابط ... مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی ... دبیر جشنواره مقرر شد که ...


757
مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی جشنواره تیاتر فجر شد . ... مصطفی محمودی ... مدیر بخش روابط عمومی ...


697
فجر را سی تئاتر 6 paris ...


542
... اطلاعات کامل از مصطفی محمودی به نقل از ... عمومی از انجمن بین‌المللی روابط عمومی ...


264
مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی جشنواره تیاتر فجر شد . ... مصطفی محمودی ... مدیر بخش روابط عمومی ...


593
مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی جشنواره تیاتر فجر شد . ... مصطفی محمودی ... مدیر بخش روابط عمومی ...


298
... بخش و مصطفی محمودی پس ... - مدیر روابط عمومی دومین ... خواهد شد. دبیر جشنواره تئاتر ...


138
... اجرایی جشنواره و مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر با حضور در ... تمدید شد


348
... بخش و مصطفی محمودی پس ... - مدیر روابط عمومی دومین ... خواهد شد. دبیر جشنواره تئاتر ...


494
... اجرایی جشنواره و مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر با حضور در ... تمدید شد


739
مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی جشنواره تیاتر فجر شد . ... مصطفی محمودی ... مدیر بخش روابط عمومی ...


666
روابط عمومی: ... نو با حضور مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی ... #جشنواره_فجر #جشنواره_تیاتر ...


787
... جشنواره تیاتر فجر به ... مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی ... مصطفی محمودی مدیر روابط ...


560
... و ششمین جشنواره استانی تئاتر فجر ... تئاتر فجر فارس اعلام شد ... روابط عمومی ...


559
... روابط عمومی سه نقطه (ندا طهرانی، مصطفی محمودی) ... فراخوان تخصصی بخش «به علاوه فجر» ...


360
... جشنواره تئاتر فجر ... از روابط عمومی سی ... دوم شد و مقام نخست جشنواره به ...


417
... تاتر فجر اعلام شد; ... عکس جشنواره تئاتر فجر، 57 ... مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی ...


142
بازیگران نمایش «هفت خوان هملت» مصطفی ... شد. به نقل از روابط عمومی ... جشنواره تئاتر فجر ...