528
اثر دارچین در کنترل قند و چربی خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور


132
آزمایش کور ... نوشیدن، از بین دو لیوان نوشیدنی روی ... مطالعه‌شونده و تحلیلگر ...


667
مطالعه دو سو کور بررسی تاثیر نالتروکسان در پیشگیری از اختلال حافظه ناشی از تشنج الکتریکی در مقایسه با دارونما , مطالعه دو سو کور بررسی تاثیر نالتروکسان در پیشگیری از اختلال حافظه ناشی از تشنج ...


12
کارآزمایی بالینی دو سو کور همراه با گروه شاهد داروی خوراکی فیبرآنژی در ... هر دو فاز مطالعه


749
در یک مطالعه بالینی دو سو کور تصادفی متقاطع کنترل شده با دارونما ۳۰ کودک ۱۱-۹ سال مبتلا به ...


319
مطالعه حاضر ... ، 14 بیمار واجد شرایط ورود به مطالعه بودند. دو نفر از این تعداد از ورود به ...


5
نیکوتین آمید موضعی در ترکیب با کلسی‌پوتریول برای درمان پسوریازیس خفیف تا متوسط: یک مطالعه‌ی دو سو کور، تصادفی و تطبیقی


126
در یک مطالعه دو سو کور، نه شرکت کنندگان و نه محققان درمرحله انتخاب شرکت کنندگان، جمع آوری ...


645
هدف از مطالعه ... التهابی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور ...


433
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی اثر دارچين در کنترل قند و چربي خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو: يک مطالعه کارآزمايي باليني دو سو کور


472
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی اثر دارچين در کنترل قند و چربي خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو: يک مطالعه کارآزمايي باليني دو سو کور


380
بررسی تاثیر شیاف لاکتوباسیل به همراه مترونیدازول در مقایسه ...


29
این مطالعه برای تاثیر طب ... این مطالعه به صورت مداخله ای تجربی دو سو کور بر روی 240 نفر از ...


586
گروه‌های کور شده در مطالعه ... مطالعه به صورت دو سو کور است به نحوی که بیماران شرکت کننده و ...


176
مقاله درمان چند در خستگی سرطان: یک مطالعه آینده نگر، دو سو کور، فاز تصادفی 3, در Gaceta Mexicana de Oncología توسط


249
مقاله تاثیر مکمل اسید فولیک بر سطح هموسیستئین پلاسما: مطالعه ای دو سو کور در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی


314
این مطالعه با هدف بررسی شناخت دانشجویان مقطع تخصصی دندانپزشکی در زمینه ارزیابی، آنالیز ...


111
هدف این مطالعه تعیین تاثیر پروبیوتیک ... این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دو سو کور بود و ...


958
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير رايحه درماني استنشاقي با اسانس اسطوخودوس بر شاخص هاي فيزيولوژيک ناشي از جايگذاري کاتتر وريدي در کودکان خردسال: يک مطالعه کارآزمايي باليني يک ...


827
مطالعه مقطعی ... 1-کارآزمایی یک سو کور 2- کارآزمایی دو سو کور 3-کارآزمایی سه سو کور انواع تورش ...