582
پژو با 250 میلیون یورو سرمایه‌گذاری، همکاری‌های خود را با ایران از سر می‌گیرد و پنج محصول را تا 18 ماه اینده به تولید خواهد رساند.


3
معاون وزیر اقتصاد با ... بانک مرکزی از ... کشور از سه هزار میلیارد تومان به 32 ...


670
دو انتصاب کرباسیان در وزارت اقتصاد عصر بازار- وزیر امور اقتصادی و دارایی در احکام جداگانه ای مهدی قدمی را به عنوان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد …


424
... اسبق وزارت اقتصاد به ... هزار میلیارد تومان از ... تومان را از جیب بانک مرکزی برداشت ...


535
حدود 100 هزار میلیارد تومان ... کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ... از بانک‌ها بدون ...


890
گرچه نرخ دلار از سوی بانک مرکزی ... بیش از 135 هزار میلیارد تومان ... معاون وزیر اقتصاد ...


79
معاون وزیر اقتصاد گفت: ... مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی: بانک‌ها ... دو هزار میلیارد تومان از ...


601
تاکنون ارقام مختلفی از میزان بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، بانک‌ها و نهادهای عمومی عنوان شده است ام


330
این فاصله باید صفر شود تا پول از بانک‌ها ... 24 هزار میلیارد تومان از ... (وزیر اسبق ...


455
پشت‌پرده واردات غیرقانونی 6400 خودرو/ پیامدهای قاچاق یک میلیارد دلاری پوشاک/ احتمال خداحافظی سیف از بانک مرکزی بر اساس آماری که دیروز معاون وزیر صنعت ا...


396
پشت‌پرده واردات غیرقانونی 6400 خودرو/ پیامدهای قاچاق یک میلیارد دلاری پوشاک/ احتمال خداحافظی سیف از بانک مرکزی بر اساس آماری که دیروز معاون وزیر صنعت ا...


595
... اضافه برداشت بانک ها ... معاون وزیر اقتصاد ... و از 75 هزار میلیارد تومان ...


351
... بانک‌ها به بانک مرکزی ... معاون اسبق وزیر اقتصاد و ... 100 و 80 هزار میلیارد تومان ...


437
این جمله‌ای است که عیسی کلانتری، وزیر اسبق ... بانک مرکزی برداشت ... هزار ‌میلیارد تومان از ...


976
... از حدود 950 هزار میلیارد تومان ... معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اضافه ... مردم را از بانک‌ها ...


473
سعید شیرکوند معاون اسبق وزیر اقتصاد ... اضافه برداشت بانک‌‏ها ... از سه هزار میلیارد تومان ...


105
همچنین دلار مبادله‌ای ۳۶۹۵ تومان از سوی بانک مرکزی ... وزیر اقتصاد ... اسبق بانک‌مرکزی ...


445
... 1400 هزار میلیارد ... کردند از بانک مرکزی ... اضافه برداشت بانک‌های ...


445
... شان را از بانک‌ها دریافت ... و بالای هزار میلیارد تومان ثروت و ... بانک مرکزی می ...


716
وزیر امور اقتصاد و دارایی از حذف ۶۰ هزار دسته چک و ... رییس کل بانک مرکزی ... بانک ها در اقتصاد