967
پهلوی ممکن است یکی از موارد زیر باشد: ... پهلوی (پهله) به معنی منسوب به پهله، از شهرهای استان ...


979
معنی واژهٔ پهلوی در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


224
در فهرست زیر نام‌های ایرانی به همراه معنی آن ذکر ... و مترجم کلیله ودمنه از هندی به پهلوی;


556
معنی اسم تیوا; معنی ... زبان پهلوی زبان کهن ایرانیان است در واقع دو زبان که در زمان های مختلف ...


865
معنی اوستا فارسی پهلوی مرکب کلمه فرشته نگهبان پارسی باستان ماههای شمسی ... معنی اسامی فارسی ...


859
معنی لغتنامه پهلوی به فارسی : نگاه کنید به: فرهنگ واژه های پهلوی در همین لغتنامه: loghatnaameh.org ...


888
اوستایی-پهلوی. ... هخامنشی -پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی ...


906
اوستایی-پهلوی فرزانگی بخردی دانایی ه. اسم. تلفظ ... به معنی شان والا هم آمده است.


388
شاهدخت پاییز - اسامی دخترانه ایرانی اصیل با معنی ... هورام: واژه ای پهلوی به معنی خوش رام ...


246
1/29/2014 · Video embedded · زبان "پهلوی" چیست و چه معنی میدهد(100 Yazdgerd Sasany. Loading ... "آشور" چه معنی میدهد(101 - Duration: 16:26.


848
شاهدخت پاییز - اسامی دخترانه ایرانی اصیل با معنی ... هورام: واژه ای پهلوی به معنی خوش رام ...


719
آبادیس - لغت نامه دهخدا - فرهنگ معین - فرهنگ فارسی عمید - معنی بی سیم پهلوی به فارسی


372
1/29/2014 · Video embedded · زبان "پهلوی" چیست و چه معنی میدهد(100 Yazdgerd Sasany. Loading ... "آشور" چه معنی میدهد(101 - Duration: 16:26.


564
نقد و بررسی رژیم پهلوی - خاندان سلطنتی پهلوی زیر ذره بین پژوهشگر جوان - عکس های تاریخی


399
فارسی -- پهلوی دیکشنری آنلاین در Glosbe. نگاهی به 27 عبارات و 10000 خاطرات ترجمه. برای رایگان.


952
آوینا, نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی,فارسی. معنی اسم: دختر پاک ، بانویی که مثل آب زلال است.


409
یک معنی ناشناخته کلمة «پهلوی» در زبان ... Get pdf. یک معنی ناشناخته کلمة «پهلوی» در زبان ...


222
ردیف: نام: ریشه زبانی: شرح و معنی: 1: ایرج: فارسی: پهلوی از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین پسر ...


825
اوستایی-پهلوی فرزانگی بخردی دانایی ه. اسم. تلفظ ... به معنی شان والا هم آمده است.


236
زبان پهلوی. ... » در مقابل «هامون» و دشت آمده٬ معلوم می‌شود که «پهلو» در اصل به معنی کوه و ...