565
مفهوم و مبناى انواع مسئوليت مدنى ،آفتاب مرجع اخبار ایران ... مفهوم و مبنای انواع مسئولیت ...


632
تعریف مسئولیت در این گفتار به مفهوم لغوی و حقوقی مسئولیت می‌پردازیم. ابتدا از مفهوم لغوی آن ...


844
پروژه بررسی مسئولیت جزایی اطفال جهت اخذ درجه کارشناسی بخشی از فهرست ... ۱-۲-۳-۱- مفهوم لغوی


315
اغلب این مفهوم، با مسئولیت خسارات وارده به بیگانگان همراه است.


254
تعریف مسئولیت در این گفتار به مفهوم لغوی و حقوقی مسئولیت می‌پردازیم. ابتدا از مفهوم لغوی آن ...


541
همچنانکه مشاهده می شود مسئولیت در لغت که متناسب با معنی لغوی آن ... مفهوم مسئولیت ...


727
۱-۱- مفهوم لغوی و ... تشریح شده است وبه همین ترتیب در قسمت سوم مفهوم مسئولیت مدنی تبیین ...


579
در ارتباط با مفهوم مسئولیت در قرآن می‌توان گفت: ... معنی لغوی مسئولیت و انواع آن:


287
6/1/2012 · "كلمز و بین" (1374) سال‌ها پیش واژه مسئولیت را از لحاظ لغوی به معنی توانایی پاسخ د


71
خرید پایان نامه حقوق مفهوم و مبانی تئوریک ... معنی لغوی ... مسئولیت ناشی از ایراد خسارت ...


660
تبیین مفهوم رشد تعریف لغوی . ... تحول مفهوم مسئولیت کیفری- از قرن 18 به بعد و همزمان با اهمیت ...


109
مفهوم لغوی و ... ضرر و زیان بشود و در اینطوت ضمان متوجه دستگاه قضائی است و عدم مسؤولیت قاضی ...


675
مفهوم مسئولیت از بین کلیه محتوا ... الف- مفهوم لغوی مسئوليت 5 ب- مفهوم کلی مسئوليت 6 ج ...


657
1-1 – مفهوم لغوی «ضمان» و «مسئولیت ... 2-1 – مفهوم اصطلاحی «ضمان» و «مسئولیت» 1-2-1 – مفهوم ...


668
از نظر لغوی «مسئولیت» یعنی از کار و فعل انجان شده مورد سوال واقع ... تفاوت مفهوم تعهد با مسئولیت


837
فُقها نظريه مسئوليت را تحت عنوان تكليفمورد بررسي قرار مي دهند كه هدف از اين امردو چيز است:1 ...


646
«مسئولیّت»؛ در لغت به معنای موظّف بودن و یا متعهّد بودن به انجام امری می باشد.1 «وظیفه»؛ به ...


627
مسئولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر توسط عامل زیان بوده و یا صرف رابطه ... مفهوم لغوی احتیاط 9


964
همان­طور که بیان نمودیم برای مشخص شدن معنا و مفهوم لغوی مسئولیت ناگزیر به مراجعه به فرهنگ ...


986
مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت. ب- مفهوم کلی مسئولیت. ج- مسئولیت در قرآن ...