898
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر . ارديبهشت . ۱۳۹۷


76
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر "ممنوع شدن فروش سیگار بدون مجوز"، معاون بهداشت وزارت بهداشت شش استراتژی این وزارتخانه در حوزه سیگار را بر شمرد و گفت: یکی از راه‌های کاهش مصرف سیگار افزایش قیمت ...


335
مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: هر نخ سیگار حدود 5 و نیم دقیقه از عمر انسان می‌کاهد.


349
یکی از راه‌های کاهش مصرف سیگار افزایش قیمت آن است. این در حالیست که ما هر چه تلاش کردیم مالیات بر سیگار را افزایش دهیم، به بهانه افزایش قاچاق موفق نشدیم.


438
رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت شعار و ... در ترک سیگار از دیگر ... مقابله با ...


875
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر "ممنوع شدن فروش سیگار بدون مجوز"، معاون بهداشت وزارت بهداشت شش استراتژی این وزارتخانه در حوزه سیگار را بر شمرد و گفت: یکی از راه‌های کاهش مصرف سیگار افزایش قیمت ...


294
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر «ممنوع شدن فروش سیگار بدون مجوز»، معاون بهداشت وزارت بهداشت ...


891
يك میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر در جهان از سیگار استفاده می ... ارتباط با ... وزارت بهداشت در سال ...


663
گزارش برگزاری کارگاه منطقه ای مقابله ... برابر با 100 نخ سیگار ... و سلامت وزارت بهداشت;


152
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر "ممنوع شدن فروش سیگار بدون مجوز"، معاون بهداشت وزارت بهداشت شش استراتژی این وزارتخانه در حوزه سیگار را بر شمرد و گفت: یکی از راه‌های کاهش مصرف سیگار افزایش قیمت ...


337
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر «ممنوع شدن فروش سیگار بدون مجوز»، معاون بهداشت وزارت بهداشت ...


276
يك میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر در جهان از سیگار استفاده می ... ارتباط با ... وزارت بهداشت در سال ...


626
گزارش برگزاری کارگاه منطقه ای مقابله ... برابر با 100 نخ سیگار ... و سلامت وزارت بهداشت;


431
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر "ممنوع شدن فروش سیگار بدون مجوز"، معاون بهداشت وزارت بهداشت شش استراتژی این وزارتخانه در حوزه سیگار را بر شمرد و گفت: یکی از راه‌های کاهش مصرف سیگار افزایش قیمت ...


348
گزارش برگزاری کارگاه منطقه ای مقابله ... نخ سیگار مصرف ... به وزارت بهداشت گفت: با توجه ...


185
سلامت نیوز :به دنبال انتشار اخباری مبنی بر "ممنوع شدن فروش سیگار بدون مجوز"، معاون بهداشت وزارت بهداشت شش استراتژی این وزارتخانه در حوزه سیگار را بر شمرد و گفت: یکی از راه‌های کاهش مصرف سیگار ...


995
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر . يکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ June ۱۰ ۲۰۱۸


655
قوانین و آئين نامه های مرتبط با آموزش مداوم جامعه ... بهداشت و ...


624
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر «ممنوع شدن فروش سیگار بدون مجوز»، معاون بهداشت وزارت بهداشت شش استراتژی این وزارتخانه در حوزه سیگار را بر شمرد و گفت: یکی از راه‌های ...


897
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه سالانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان در کشور برای تهیه دخانیات، هزینه می شود، اعلام کرد: مرگ سالانه 60 هزار نفر و ناتوانی بیش از 10 برابر این ...