485
براساس بخشنامه بانک مرکزی، میزان ارز برای مسافران نوروز 93 ... سال 93 نیز ... ارز مسافرتی.


214
... ارز مسافرتی ارز مسافران نوروز 93 ,مسافران نوروز 93 ,شروط پرداخت ارز ... سال 93 نیز ...


693
نرخ فروش ارز مسافرتی به هریک از مسافران هوایی یک بار در سال و به میزان یک هزار دلار و یا ...


546
... از 300 دلار ارز مسافرتی بهره ... فرد در سال تنها یکبار می ... برابر این مقدار ...


515
× به افراد زير 12 سال ارز تعلق ...


95
مقدار ارز مسافرتی در سال 93. ... براساس بخشنامه بانک مرکزی، میزان ارز برای مسافران نوروز 93 ...


226
مقدار ارز مسافرتی سال 93. ... همانند بانک های ملت و سامان نسبت به پرداخت ارز مسافرتی می‌پردازد.


367
... " از ارز مسافرتی هوایی استفاده نموده اند، می توانند در دو نوبت از ارز مسافرتی بابت سفر ...


836
,دریافت ارز مسافرتی,مقدار ارز مسافرتی,بانک مرکزی,اخبار ... 15بخشنامه ارز مسافرتی در یک سال.


696
نرخ فروش ارز مسافرتی به ... یک بار در سال و ... معلوم بود.وقتی مردم عادت کردند همین مقدار ...


712
فروش ارز مسافرتی به هریک از مسافران هوایی به مقصد کشورهای ... خودرو از 100 سال پیش ...


459
... سقف ارز مسافرتی,ارز مسافرتی 93, ارز مسافرتی 94, ارز مسافرتی در سال جدید, ارز مسافرتی بانک ...


120
برای حمایت تقاضای ارز مسافرتی پایان سال ... آفتاب به گزارش ایسنا میزان ارز مسافرتی در سال 93 ...


290
... و نحوه فروش ارز مسافرتی، دستورالعمل ... دو نوبت در سال از ارز مسافرتی‌مربوط به ...


94
مقدار ارز مسافرتی در سال 95. ... ، میزان ارز مسافرتی در سال 93 هنوز تغییر نکرده و همچنان در ...


161
بر اساس بخشنامه ارزی بانک مرکزی، فروش ارز مسافرتی ... ارز برای مسافران نوروز 93 ... سال 93 نیز ...


417
28 مهر 93. آزاده فرح ... این سفر نیاز دارید ارز مسافرتی تهیه کنید فقط کافی است ... سال، ساعات ...


968
میزان ارز مسافرتی در سال 93 هنوز تغییر نکرده و همچنان در سال برای یک بار به کلیه مسافرانی که ...


216
... ارز مسافرتی 94 ... ارز در سال 94 خاطر نشان کرد: در سال 92، حدود2 هزار و 477 تومان و در سال 93، 2 ...