6
و- احترام حریم خصوصی طرفهای تجاری ... اهداف اين منشور اخلاقی تنها در صورت تحقق تمام موارد فوق ...


158
منشور اخلاقی ... و تجهيزات آزمايشگاهی تأسيس گرديده، در قالب يك شرکت بازرگانی خصوصی موظف به ...


364
منشور اخلاقی. ... رفتار کارمندان در زندگی خصوصی خودشان به نحوی است که موجبات اعتلاء اعتبار و ...


755
منشور اخلاقی پرسنل . ... تأسيس گرديده، در قالب يك شرکت سهامی خصوصی موظف به رعايت دستورات و ...


842
به همین دلیل بسیاری از شرکتهای موفق برای ... و بخش خصوصی ... منشور اخلاقی در هر شرکت ...


839
هرگاه فردی کار اخلاقی انجام داد و از ... در بسیاری از شرکتهای خصوصی پرسنل اطمینانی به ...


780
شرکتهای تابعه ... منشور اخلاقی; ... حریم خصوصی ...


493
فهرست نمرات مدیران شرکتهای خدماتی شرکت کننده در دوره های آموزشی مربوطه ... منشور اخلاقی.


965
منشور اخلاقی مدیران ... همکاری همه جانبه با سازمانها و ارگانهای دولتی و شرکتهای خصوصی در ...


809
خبرگزاری تسنیم: رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید برازنده دولت و مردم ایران نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، …


844
کاربرد سامانه ارسال پیامک ویژه شرکت های خصوصی; ... منشور اخلاقی; ... انجمن شرکتهای زیارتی و ...


621
منشور فرهنگی اخلاقی ... و تأمین مالی نوسازی شرکتهای خصوصی شده جهت افزایش رقابـت پذیری و ...


369
منشور اخلاقی; واحدهای وابسته. شرکتهای مادرتخصصی; شرکتهای توزیع ... طرح خصوصی سازی صنعت ...


421
منشور اخلاقی. ... (به غیر از ارزش اسمی سرمایه شرکتهای پس ... از تعداد 28 بانک خصوصی و مؤسسات ...


458
منشور اخلاقی; ... شرکتهای ... حریم خصوصی ...


419
منشور اخلاقی; ... اینترنت پایدار، پرسرعت و اقتصادی جهت ارائه به سازمانهای دولتی و شرکتهای ...


171
فرایند تدوین منشور اخلاقی برای ... قراداد با شرکتهای خصوصی ودولتی .


272
نتایج نشان می دهد که خصوصی سازی بردوبعد ... حرفه‌ها را منشور اخلاقی سازمان ... شرکتهای ...


977
منشور اخلاقی: ... آهن، واگن سازی پارس، شرکتهای خصوصی فعال در این زمینه و شرکتهای مشاوره ...


776
منشور اخلاقی; ... اینترنت پایدار، پرسرعت و اقتصادی جهت ارائه به سازمانهای دولتی و شرکتهای ...