242
مهدی اسدی قفری صادق ... بهادری سرشبادرانی ریحانه بصراوی ماجد بهامین ساناز پناهنده پامرواری مزگان پناهی درچه منصوره پسندیده پرنده پیروززاده مهسا پاک نژاد محمدرضا ترک زاده اصفهانی داود توکلی توسلی فارفانی تکاور جبل ...


864
در خبر زیر اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده استان اصفهان طبق آمار غیررسمی قابل مشاهده است.


445
مدیریت:رضوی سرشبادرانی. منطقه 4. طباخی گل سرخ . خیابان هشت بهشت شرقی 32642895-32662428. مدیریت:کریمی. منطقه 4. طباخی احمد. کوجان - خیابان مطهری 33324337. مدیریت: توکلی کوجانی. منطقه 5. طباخی لرد. خیابان حکیم نظامی - خیابان شهید جوشقانی ...


422
مهدی آیتی‌سجزیی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان و مراکز تابعه ... رحیمی سرشبادرانی 1271363951 امیرحسین ردانی پور اصفهانی 1293349178 رزاززاده 4680154527 رزمجو 1190149834 رستم پور 1552049061 ناهيد رسولي 1271139383 رشادي 4420527153 رشیدی 1198903384 عبدالحميد ...


797
مهدی سفیدگرزاده ... کمال عبدلی سرشبادرانی 031-36270451 جم-تجارت استان بوشهر شهرستان جم خیابان امام خمینی بانک تجارت حسین انصاریان 077-37622150 ...


712
اختصاصی فارس/ اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان اصفهان+جدول-اختصاصی فارس/اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان اصفهان+جدولدر خبر زیر اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده ...


721
NationalCode InsuranceNumber seri FirstName lastname tavalod MaritalStatusId StartDate EndDate Regionid regiontitle facilityid facilitytitle nesbat Gender_Type BimeBonyadID FardID


377
NationalCode InsuranceNumber seri FirstName lastname tavalod MaritalStatusId StartDate EndDate Regionid regiontitle facilityid facilitytitle nesbat Gender_Type BimeBonyadID FardID