967
روز یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸۹ در پی حبس خانگی موسوی ... حال میرحسین موسوی ... و در حال حاضر ...


196
موسوی در مسابقات ... وی چهار سال پیش دزفول را به مقصد کرج ترک کرد و در حال حاضر در منطقه ...


329
مهندس موسوی در جمع دانشجویان ... عمل کنیم؛ کجاست آن نفتی ... در حال حاضر درباره سیاست ...


556
علی موسوی کجاست ... اما در حال حاضر کسی به آن صورت جایگاه دیگران را تهدید نمی‌کند.


993
پدر پیر موسوی مدام می پرسد میرحسین کجاست ... از آقای حبیبی موسوی در مورد ... در حال حاضر هم ...


537
موسوی در سال ۱۳۴۸ از ... شریعتی در حسینیه ارشاد تهران حاضر می ... موسوی در جوانی و در حال طراحی ...


118
... وزارت ارشاد یک قرارگاه بزرگ فرهنگی است که در زمان صلح ... در حال حاضر کجاست ... موسوی ...


291
در حال حاضر در انبار موجود نیست، تهیه از مراکز پخش ... مهدی موسوی ... سفارش من کجاست ...


38
میرحسین موسوی، نامزد ... را در میان کسانی حاضر شدم که ... در حال رشد است ...


395
... ارائه کرده و در ازای آن حاضر شده است ... با میرحسین موسوی، تقلب در ... در حال بررسی ...


35
... در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است. ... ، سیدعلی موسوی ... سفارش من کجاست ...


734
میرحسین موسوی، نامزد ... را در میان کسانی حاضر شدم که ... در حال رشد است ...


350
... ارائه کرده و در ازای آن حاضر شده است ... با میرحسین موسوی، تقلب در ... در حال بررسی ...


167
بنابراین و براساس گفته های منابع کاملا موثق، میرحسین موسوی در ... که در حال ... حاضر شد تا از سه ...


722
باغ چشمه بلقیس کجاست؟ + ... موسوی اصل بیان کرد: ... این باغ در حال حاضر در تملک شهرداری می‎باشد.


176
... دارد ولی ما در حال حاضر بازیکنانی مثل معروف و موسوی در اختیار ... اینتر کجاست ...


425
ستاد آقای میرحسین موسوی، کسی که مردم ایران می خواهند او ... رای من کجاست. ... amin در نامه حسن ...


423
نظام در حال ... کانون های گسترش آگاهی ها کجاست؟ میرحسین موسوی ... تحلیلی موج سبز در حال حاضر ...


113
موسوی در حال حاضر ... ، یا خدای نکرده دنبال یک موجی حرکت میکنی که نمیدونی سرچشمه اش کجاست ده ...


753
تظاهراتی که با شعار “رأی من کجاست ... موسوی یا کروبی در حصر ... آمریکا در حال حاضر دیگر ...