242
استرپتوکوک‌های گروه A; مهمترین گونه استرپتوکوک‌های گروه A، استرپتوکوک پیوژنز(S. pyogenes) است.


411
میکروب شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی. 3. باكتر هاي گرم مثبت 3.1. استرپتوكوك ها. استرپتوکوک ها:


989
باکتری استرپتوکوک بتا-همولیتیک گروه a عامل ۱۵ تا ۳۰ درصد از موارد گلو درد کودکان است.


473
آمثبت علوم آزمایشگاهی میکروب ... کند.جهت تشخیص استافیلوکوک از استرپتوکوک آزمایش ...


452
گلودرد استرپتوكوكي گلودرد استرپتوكوكي عبارت است از عفونت و التهاب حلق به وسيله باكتري هاي ...


524
در صورتی که باکتری استرپتوکوک در بدن فرد وجود داشته باشد درمان نشدن این میکروب بیماری ...


513
آزمایشگاه میکروب شناسی ... دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته میکروبیولوژی از دانشگاه دولتی ...


626
استرپتوکوک تصویر گرفته ... آن ها خیلی خیلی کوچکند و در همه جا هستند، بله میکروب ها را می ...


989
میکروب شناسی صنعتی ; تعداد بازدید ها: 253719


281
میکروب # میکروب ... در صورتی که باکتری استرپتوکوک در بدن فرد وجود داشته باشد درمان نشدن این ...


947
میکروب # میکروب ... در صورتی که باکتری استرپتوکوک در بدن فرد وجود داشته باشد درمان نشدن این ...


435
سرماخوردگی درمان نشده، باعث تب رماتیسمی می‌شود عامل اصلی بیماری تب روماتیسمی، میکروب ...


543
در صورتی که باکتری استرپتوکوک در بدن فرد وجود داشته باشد درمان نشدن این میکروب بیماری ...


553
میکروب شناسی و ... استرپتوکوک. جنس استرپتوکوکوس بر اساس ترکیب پلی ساکارید دیواره به چند ...


124
چگونه لباس های مشکی رنگ و رو رفته را به حالت قبل باز گردانیم


927
میکروب شناسی آب: آبی که به صورت باران,تگرگ و برف بر سطح زمین می ریزد دارای ... تشخیص استرپتوکوک;


909
ارزیابی اثر دهان‏شویه کلپوره بر استرپتوکوک موتانس بزاق: مقاله 5، دوره 38، شماره 4، زمستان 1393 ...


380
معده شما یکی از بهترین جاها برای رشد یک میکروب ... باکتری های استرپتوکوک و استافیلوکوک ...


221
شباهت مولکولی میکروب با ... این بیماری که در واکنش به نوعی میکروب به نام استرپتوکوک ...


97
تب رماتیسمی مسری نیست، اما میکروب استرپتوکوک که از طریق تنفس و عطسه و سرفه در هوا پخش می ...