269
... متعاقب انتشار این نامه شهردار تهران در نامه ای به ... از مردم برای ارائه ...


257
معصومه آباد، عضو شورای شهر تهران طی نامه ... نامه خود به شهردار تهران ... برای مردم ...


210
شهردار تهران با حضور در ... شهردار آمد قالیباف برای حضور در ... فعلا در خدمت مردم شهر تهران ...


244
ارسال نامه شهردار تهران برای بررسی ... به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی ...


194
رییس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر ... دعوت پرویز پرستویی از مردم برای ... هوای تهران برای اولین ...


197
نامه یک نوجوان به شهردار تهران. نامه یک نوجوان به ... مردم دیگر مراکز ... و برای این کار ...


204
شهردار تهران صبح ... امروز نامه ای را خطاب به مردم تهران نوشت ... که برای کاهش بخشی ...


482
شورای شهر تهران شهردار ... برای مثال، شهرداری تهران ... نکرد؟/نامه حافظی به مردم تهران: ...


677
مردم محترم تهران و سایر هم ... در کنار شهردار تهران حضور پیدا ... شما مردم برای برخورد با ...


732
رحمت الله حافظی به مردم نامه ... در کنار شهردار تهران حضور پیدا ... سازمان آب تهران» برای ...


795
... قالیباف شهردار تهران، با ... نیروی تهران (متانیر) طی نامه شماره ... مردم برای ...


579
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران برای مردم پایتخت نامه نوشت. ... نامه شهردار برای مردم تهران .


298
شهرداران کلان‌شهرهای کشورمان، با ارسال نامه‌ای به شهردار تهران ... برای ... مردم از شهردار ...


645
روزنامه های صبح دوشنبه تهران در ... را برای بسیاری از مردم ... نژاد برای نامه ...


558
... دولبه برای شهردار تهران شد و ... چقدر برای مردم شهر تهران ... نامه‌ای با ...


983
دفتر شهردار تهران در نامه ای به احمد توکلی ... دعوت پرویز پرستویی از مردم برای دیدن دو ...


879
شهرداران کلان‌شهرهای کشورمان، با ارسال نامه‌ای به شهردار تهران ... برای تبیین ... مردم در ...


355
معاون فرهنگی وزیر ارشاد از ارسال نامه وزیر ارشاد به شهردار تهران در ... شهردار برای ...


339
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران برای مردم پایتخت نامه نوشت. ... نامه شهردار برای مردم تهران .


462
... اگر می خواهید به مردم شهر خدمت کنید و برای مردم ... آرشیو ویژه نامه. ... شهردار تهران در ...