468
آخرین نتایج شمارش آرا ... نتایج شمارش آراء انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری تا ساعت(17 ...


880
آخرین نتایج شمارش آرا تا ساعت 17:00 یکشنبه 14 اسفند ... آخرین نتایج شمارش آرا تا ساعت 00:40 ...


872
نتایج شمارش آرای ... یازدهم تا ساعت 17:00 روز ... نتایج شمارش آرا تا ساعت 9 صبح نشان می ...


671
آخرین نتایج شمارش آرا تا ساعت 00:40 ... 60 نفر اول تهران و تعداد آرای آنها تا ساعت 17:30 ...


658
تاکنون تعداد کل آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر 878 هزار و 465 رای ...


477
... وزارت کشور نتایج شمارش آرا تا ساعت 17 را اعلام کرد. ... نتایج شمارش آرا تا ساعت ۱۷: ...


149
وزارت کشور ایران گفته بود که اعلام نتایج آرا از حدود ساعت دو ... نتایج شمارش آرا از ... 17:00 ...


316
نتایج اولیه شمارش آرای ... اسلامي كه تا ساعت 10 صبح روز ... * شمارش آرا در حوزه ...


72
... کشور اولین نتایج شمارش آرا در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر را تا ساعت 17 ...


16
اولین نتایج رسمی انتخابات خبرگان تهران تا ساعت 17. ... آرای مأخوذه شمارش شده آقایان به ... 3 آرا ...


790
نتایج شمارش آرا. ... شمارش آرا در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر را تا ساعت 17 ...


855
آخرین نتایج شمارش آرا تا ساعت ... آخرین نتایج شمارش آرا در حوزه ... 17 شمارش آرا در حوزه ...


111
نتایج شمارش آرا تا ساعت 9 صبح نشان می دهد که حجت ... به نظر من روحانی 53 % با احتساب 17.5 میلیون ...


609
نتایج اولیه شمارش آرا ... ۷ ساعت پیش - نتایج شمارش ... شمارش آرا در آنها به .... 21 20 19 18 17 16 15 ...


323
پنج‌شنبه 6 اسفند 1394 ساعت 10:14. نتایج شمارش ... اسامي 17 نفر ديگر از ... نتایج شمارش آرا در ...


779
نتایج شمارش آرای تهران تا صبح ... فاطمه سعیدی 922 هزار و 316 16- مهدی شیخ 928 هزار و 283 17 ... نتایج آرا;


62
... ۱۱ ساعت پیش - نتایج شمارش ... آخرین نتایج شمارش آرا در حوزه‌های ... 01/94 ساعت 17:30 ...


651
ارومیه، ساعت 17: سالن غدیر. شهرداری ارومیه ... 22 February 2016 ... 11:40 نتایج شمارش آرا تا ساعت 10:30 ...


588
... ریاست جمهوری تا ساعت 17 ... شمارش آرا تا ساعت 15:30 ... نتایج رسمی شمارش آرا تا ساعت 14 ...


231
آخرین نتایج شمارش ... 30740 راي حائز اكثريت آرا ... منصوري رضي با 17 هزار و 284 راي و عباس ...