424
... از عملیات نجات خلبان روس ... از توان فزاینده عملیاتی ایران در تحولات داخل سوریه حکایت دارد. ...


274
سی ان ان گزارش داد ستایش ژنرال قاسم سلیمانی از عملیات نجات خلبان روس، توجه همگان را جلب کرده ...


429
نجات خلبان روس از توان فزاینده عملیاتی ایران حکایت دارد/ ستایش سردار سلیمانی از عملیات.


163
ستایش ژنرال قاسم سلیمانی از عملیات نجات خلبان روس، توجه همگان را جلب کرده است. - "به نقل از ...


529
ستایش ژنرال قاسم سلیمانی از عملیات نجات خلبان روس، توجه همگان را جلب کرده است.


306
سی ان ان گزارش داد ستایش ژنرال قاسم سلیمانی از عملیات نجات خلبان روس، توجه همگان را جلب کرده ...


871
سی ان ان گزارش داد ستایش ژنرال قاسم سلیمانی از عملیات نجات خلبان روس، توجه همگان را جلب کرده ...


184
سی ان ان: نجات خلبان روس از توان فزاینده عملیاتی ایران حکایت دارد/ ستایش سردار سلیمانی از ...


917
ایران و ترکیه مخالف همه‌پرسی کردستان ... بازتاب انتقام سخت سردار سلیمانی از داعش در شبکه ...


284
سی ان ان گزارش داد ستایش ژنرال قاسم سلیمانی از عملیات نجات خلبان روس ... گل ایران ...


719
خبرگزاری میزان - ستایش ژنرال قاسم سلیمانی از عملیات نجات خلبان روس، توجه همگان را جلب کرده ...


929
سی ان ان: نجات خلبان روس از توان فزاینده عملیاتی ایران حکایت دارد/ ستایش سردار سلیمانی از ...


967
ستایش ژنرال قاسم سلیمانی از عملیات نجات خلبان روس، توجه همگان را جلب کرده است.


412
سی ان ان گزارش داد ستایش ژنرال قاسم سلیمانی از عملیات نجات خلبان روس، توجه همگان را جلب کرده ...


780
ایران و ترکیه مخالف همه‌پرسی کردستان ... بازتاب انتقام سخت سردار سلیمانی از داعش در شبکه ...


955
سی ان ان گزارش داد ستایش ژنرال قاسم سلیمانی از عملیات نجات خلبان روس، توجه همگان را جلب کرده ...


340
سی ان ان گزارش داد ستایش ژنرال قاسم سلیمانی از عملیات نجات خلبان روس ... گل ایران ...


269
نجات خلبان روس از توان فزاینده عملیاتی ایران حکایت دارد/ ستایش سردار سلیمانی از عملیات.


753
... از عملیات نجات خلبان روس ... مسئله از توان فزاینده عملیاتی ... از سردار سلیمانی ...


408
پاسخ سردار سلیمانی به شایعات درباره شهادتش، با واکنش‌های جالبی از سوی مخاطبان در کشورهای ...