287
درود بر تو : نصایح زرتشت به پسرش آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه ...


361
سی نصیحت زرتشت مجموعه: خواندنیهای ...


288
نصایح زرتشت به پسرش! آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر


70
نصایح زرتشت. 1. آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر 2.


43
نصایح بسیار زیبای زرتشت به پسرش! اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و ...


315
نصایح بسیار زیبای زرتشت به پسرش! آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه ...


924
ب مثل بهار - نصایح زرتشت - دنیا جنان سرشار از اشیا گوناگون است که من اطمینان دارم همه ما ...


490
نصایح زرتشت به پسرش ... آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر


608
( نصایح زرتشت به پسرش ) آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر .


662
نصایح بسیار زیبای زرتشت ... آنچه را گذشته است فراموش كن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر ...


346
نصایح بسیار زیبای زرتشت ... آنچه را گذشته است فراموش كن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر ...


639
نصایح زرتشت به پسرش. آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر


403
نصایح زرتشت به پسرش آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر


262
( نصایح زرتشت به پسرش ) آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر .


375
نصایح زرتشت. آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه ...


580
نصایح زرتشت به پسرش ... آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر


144
2/19/2012 · نصایح حضرت زرتشت به پسرش - javan14.com ... Asre Javan


78
نصایح زرتشت. 116 اندرز از يكي از بزرگان ايران باستان كه حدود300 سال قبل از ظهور اسلام ميزيسته است:


808
نصایح زرتشت به پسرش دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، ايران


195
نام فایل : نصایح زرتشت. نوع فایل : pps. حجم فایل: 1646 KB. رمز دانلود : www.b-andishe.ir. مطالب ...