48
درود بر تو : نصایح زرتشت به پسرش آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر قبل از جواب دادن فکر کن هیچکس را تمسخر مکن نه به راست و نه به دروغ قسم مخور خود برای خود، زن انتخاب ...


422
وبلاگ شخصیه آقاامید - نصایح اشو زرتشت - همه چیز ازهمه جا


111
اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری ...


240
2/10/2011 · نصایح بسیار زیبای زرتشت به پسرش! تاریخ و فرهنگ


180
سرگرمی خواندنیهای دیدنیسی نصیحت زرتشت. تازه های خواندنی و ...


964
هیچ فکری مهمتر از تفکر نیست!... - از نصایح زرتشت به پسرش - دانشجو یعنی تفکر یعنی زندگی یعنی فهمیدن ـ دانشجوست که میفهمد و میداند که میفهمد


281
نصایح زرتشت به پسرش آنچه را گذشته است فراموش كن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر


176
نصایح زرتشت به پسرش - انجمن علمی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی - وبلاگ ویژه دانشجویان ورودی جدید رشته مدیریت


414
نصایح زرتشت به پسرش:. انچه را گذشته هست را فراموش کن و بدان چه نرسیدی رنج و انده مبر. قبل از جواب دادن فکر کن


961
هیچکس را تمسخر مکن . نه به راست و نه به دروغ قسم مخور . خود برای خود، زن انتخاب کن. به شرر و دشمنی کسی راضی مشو


397
نصایح زرتشت به ... با آن که زمان زرتشت به درستی مشخص نیست و به اختلاف روایت از حدود ۶۰۰ ...


709
روزنه خورشید خـــــــدا - نصایح زرتشت به پسرش - ღ ღ شیشه عطر بهار لب دیوار شکست وهوا پر شده از بوی خدا ღ ღ - روزنه خورشید خـــــــدا


790
نصایحی از زرتشت پیامبر؛ 1- آنچه را گذشته است ... پیامبر سی نصیحت زرتشت نصایح زرتشت ...


589
معنای زندگی - نصایح زرتشت به پسرش - Our Life Project


980
*( نصایح زرتشت به پسرش )* آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر


433
نصایح بسیار زیبای زرتشت ... آنچه را گذشته است فراموش كن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر قبل از جواب دادن فكر كن هیچكس را تمسخر مكن نه به راست و نه به دروغ قسم مخور خود برای خود، زن انتخاب كن ...


718
شوربختانه ناصر پورپیران به ترکتازی خویشتن ادامه می دهد و ما باید با او مبارزه نماییم.


213
آنچه را گذشته است فراموش كن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر قبل از جواب دادن فكر كن هیچكس را تمسخر مكن نه


653
نصایح زرتشت به پسرش!آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبرقبل از جواب دادن فکر کنهیچکس را تمسخر مکننه به راست و نه به دروغ قسم مخورخود برای خود، زن انتخاب کنبه شرر و ...


309
آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر قبل از جواب دادن فکر کن