243
نقد مسعود فراستی بر فیلم مادر علی حاتمی (هنر نمایش یا کاردستی؟)


25
به گزارش ایمنا، فراستی در ادامه منظره خود با زیبا کلام تاکید کرد: متاسفانه شما هم مثل ...


833
کافه‌سینما شبکه اجتماعی دوست‌داران سینما است و به آخرین نقد‌ها و اخبار سینمای ایران و ...