704
مدیریت دارایی مرکزی و نهادهای واسط: مقررات حاکم بر تاسیس و فعالیت نهادهای ...


476
نهاد واسط طبق تعريف بند (د) ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد چنين تعريف شده است ...


976
نهاد واسط; عامل ... نهادهاي واسط; قوانین و ...


737
irhesabdar :: ایران حسابدار - نهاد واسط - آنچه در مورد حسابداری و مسایل مرتبط با آن باید دانست .


123
نهاد واسط جز در موارد تعیین‌شده در موضوع فعالیت در اساسنامه خود، مجاز به هیچ‌گونه فعالیت ...


287
باز گرديم به مثال شرکت هواپيمايي. در اين مثال گفتيم که نهاد واسط هواپيما را با منابع مالي ...


132
4/29/2014 · لارسال القصائد والتواصل على التيليكرام عبر المعرّف ( aljabal_aljabal ) قناة الجبل لانتاج ...


980
یک نهاد واسط به وکالت از سرمایه گذاران و با پولی که از محل فروش اوراق اجاره بدست می آید ...


276
قرارداد پژوهشی توسعه ای پیاده سازی الگوی توسعه مشاغل خانگی و شناسایی مزیت ها و فرصت ها و ...


584
قرارداد پژوهشی توسعه ای پیاده سازی الگوی توسعه مشاغل خانگی و شناسایی مزیت ها و فرصت ها و ...


703
قرارداد پژوهشی توسعه ای پیاده سازی الگوی توسعه مشاغل خانگی و شناسایی مزیت ها و فرصت ها و ...


267
نقش نهاد واسط در انتشار اوراق اجاره چیست؟ در درس قبل، ضمن معرفی اوراق اجاره به عنوان یکی از ...


355
نهاد واسط به عنوان عامل انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک تنها نهادی است که ...


922
نتایج جستجو برای جمله : 018 بررسی نقش نهاد واسط در فرآیند انتشار اوراق اجاره


966
واسطه‌‌ مالی یک نهاد پولی است که، بین عامل‌های دارای کسری و مازاد یک کانال پولی برقرار می ...


702
در اینجا نهاد دیگری به نام نهاد واسط وارد عمل می شود و اقدام به فروش اوراق اجاره می کند ...


682
در طول دوره اجاره نیز نهاد واسط، مبالغ اجاره بها را از آن شرکت دریافت کرده و به دارندگان ...


959
بین بانک‌ها و سازمان، یک نهاد واسط لازم است (ادامه از صفحه قبل) می‌شد اما به دلیل اینکه ...


447
همانطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید كه نهاد واسط، یکی از ارکان اصلی در فرآیند انتشار ...


344
12/7/2013 · الفبای بورس - قسمت 30 : نقش نهاد واسط در اوراق اجاره چیست؟