442
نهاد واسط; عامل ... نهادهاي واسط; قوانین و ...


457
مدیریت دارایی مرکزی و نهادهای واسط: مقررات حاکم بر تاسیس و فعالیت نهادهای ...


399
باز گرديم به مثال شرکت هواپيمايي. در اين مثال گفتيم که نهاد واسط هواپيما را با منابع مالي ...


456
نهاد واسط طبق تعريف بند (د) ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد چنين تعريف شده است ...


292
قرارداد پژوهشی توسعه ای پیاده سازی الگوی توسعه مشاغل خانگی و شناسایی مزیت ها و فرصت ها و ...


155
irhesabdar :: ایران حسابدار - نهاد واسط - آنچه در مورد حسابداری و مسایل مرتبط با آن باید دانست .


606
# 15 مهر مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل تابستان به سازمان امورمالياتي # 30 مهر مهلت ...


428
یک نهاد واسط به وکالت از سرمایه گذاران و با پولی که از محل فروش اوراق اجاره بدست می آید ...


127
نشست مشترک پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان تهران، دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط ...


339
در صورتی که وبسایت، محصول یا خبر و مقاله ای دارید تا مایلید با نام خودتان در وبسایت نمایشگاه ...


79
نهاد واسط جز در موارد تعیین‌شده در موضوع فعالیت در اساسنامه خود، مجاز به هیچ‌گونه فعالیت ...


614
نقش نهاد واسط در انتشار اوراق اجاره چیست؟ در درس قبل، ضمن معرفی اوراق اجاره به عنوان یکی از ...


991
اوراق اجاره -نهاد واسط چیست -الف ب بورس - قسمت 30. 10:7. اوراق اجاره - نهاد واسط چیست؟


553
4/29/2014 · Video embedded · لارسال القصائد والتواصل على التيليكرام عبر المعرّف ( aljabal_aljabal ) قناة الجبل لانتاج ...


61
در اینجا نهاد دیگری به نام نهاد واسط وارد عمل می شود و اقدام به فروش اوراق اجاره می کند ...


799
شرکت تامین سرمایه نیز به منزله نهاد واسط، وجوه نقدی اولیه مورد نیاز بنگاه اقتصادی را از ...


961
نشست مشترک پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان تهران، دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط ...


964
بین بانک‌ها و سازمان، یک نهاد واسط لازم است (ادامه از صفحه قبل) می‌شد اما به دلیل اینکه ...


313
نتایج جستجو برای جمله 018 بررسی نقش نهاد واسط در فرآیند انتشار اوراق اجاره


634
در طول دوره اجاره نیز نهاد واسط، مبالغ اجاره بها را از آن شرکت دریافت کرده و به دارندگان ...