974
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ... و ۱۴ قاچاقچی مواد مخدر ... نیم تن تریاک در خراسان ...


364
بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: در بازرسی از یک دستگاه تانکر نفت کش در شهرستان طبس ...


688
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی: نیم تن تریاک در خراسان جنوبی کشف شد . ... تن انواع مواد مخدر در ...


715
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: در عملیات پلیس استان 541 کیلوگرم تریاک و هروئین کشف و ...


854
... ۱۴.۵ تن مواد مخدر در استان بوشهر کشف شد. ... خراسان جنوبی; ... و نیم تن مواد مخدر در ...


961
بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: در بازرسی از یک دستگاه تانکر نفت کش در شهرستان طبس ...


855
نیم تن مواد مخدر در رودبار جنوب کشف شد. ... نیم تن مواد مخدر توسط ... جنوبی; استان خراسان ...


2
۲و نیم تن مواد مخدر طی چهار عملیات مجزا در استان خراسان جنوبی کشف و ضبط شد.


951
۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر درفارس کشف شد. ... خراسان جنوبی; خراسان ... کشف نیم تن مواد مخدر درفارس ...


261
فرمانده انتظامی استان خراسان‌جنوبی گفت: در ... از نیم تُن تریاک کشف شد. ... مواد مخدر ...


110
۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر درفارس کشف شد. ... خراسان جنوبی; خراسان ... کشف نیم تن مواد مخدر درفارس ...


236
فرمانده انتظامی استان خراسان‌جنوبی گفت: در ... از نیم تُن تریاک کشف شد. ... مواد مخدر ...


102
ده و نیم تن مواد مخدر از ابتدای سال در استان کشف شد.


934
408 کیلو و 350 گرم تریاک و حشیش در نهبندان کشف و ضبط شد.


453
فرمانده انتظامی خراسان رضوی از کشف 553 کیلوگرم ماده مخدر تریاک در شهرستان بجستان واقع در ...


450
در هفته چهارم آبان ماه صورت گرفت؛ كشف 14 تن انواع مواد مخدر در ... 3 تن مواد مخدر در لرستان کشف شد.


764
نیم تن مواد مخدر در رودبار ... مخدر در رودبار جنوب کشف شد. ... باد شدید و بارش در خراسان ...


107
فرمانده انتظامی خراسان‌جنوبی از کشف 2300 کیلوگرم انواع مواد مخدر طی ۲۴ ساعته گذشته در شهرهای ...


820
خراسان . خرسان جنوبی; ... کشف نیم تن موادمخدر در ... شدند که ۳۱۰کیلوگرم مواد از آنان کشف شد . ...


574
کشف نیم تن مواد مخدر در ... اسکان اضطراری در روزهای اول انجام شد و در حال ... استان خراسان جنوبی;