457
بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: در بازرسی از یک دستگاه تانکر نفت کش در شهرستان طبس ...


252
اقتصاد ایران: بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: در بازرسی از یک دستگاه تانکر نفت کش ...


518
بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: در بازرسی از یک دستگاه تانکر نفت کش در شهرستان طبس ...


464
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: در عملیات پلیس استان 541 کیلوگرم تریاک و هروئین کشف و ...


674
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی از کشف 502 کیلوگرم تریاک طی چند عملیات جداگانه در این ...


31
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۴ تن و ۱۴۵ کیلوگرم انواع ...


469
نیم تن تریاک در خراسان ... محموله مواد مخدر از کویر خراسان جنوبی ... مخفیگاه وی کشف شد. ...


918
از ابتدای سالجاری تاکنون 507 کیلوگرم مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد کشف شد.


762
بیرجند - فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف نیم تن انواع مواد مخدر طی دو عملیات در 24 ساعت ...


26
۲و نیم تن مواد مخدر طی چهار عملیات مجزا در استان خراسان جنوبی کشف و ضبط شد.


813
267 کیلوگرم تریاک در نهبندان خراسان جنوبی کشف شد. ... کشف یک و نیم تن مواد مخدر در سیستان و ...


23
نیم تن مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد. نیم تن مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف ...


386
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: در بازرسی از یک دستگاه تانکر نفت کش در شهرستان طبس بیش از ...


501
588 کیلو و 800 گرم تریاک در خراسان جنوبی کشف شد.


112
بیرجند - حدود یک و نیم تن مواد مخدر که در 48 ساعت گذشته در مناطق عمومی نهبندان،بیرجند و خوسف ...


641
از ابتدای سالجاری تاکنون 507 کیلوگرم مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد کشف شد.


497
... کرمان از کشف یک تن مواد مخدر در ... کشف نیم تن مواد مخدر در ... مخدر در خراسان جنوبی کشف شد


686
ده و نیم تن مواد مخدر از ابتدای سال در استان کشف شد.


424
... ساعت گذشته در خراسان جنوبی ... نیم تن تریاک و حشیش در ... کشف مواد مخدر ...


284
... ماه 1396 خبر کشف بیش از نیم تن ... در خراسان جنوبی کشف شد. ... تن مواد مخدر در خراسان ...