401
نیم تن تریاک در خراسان ... نیم تن تریاک در خراسان رضوی کشف شد. ... و حشیش در خراسان جنوبی


634
بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف 502 کیلوگرم تریاک طی چند عملیات جداگانه در ...


473
یک و نیم تُن مواد مخدر در ... مخدر در خراسان جنوبی کشف ... مواد مخدر در زنجان کشف شد. ...


548
بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف 502 کیلوگرم تریاک طی چند عملیات جداگانه در ...


217
نیم تن تریاک در خراسان ... نیم تن تریاک در خراسان رضوی کشف شد. ... و حشیش در خراسان جنوبی


401
نیم تن تریاک در خراسان رضوی کشف شد. ... به کشف نیم تن مواد مخدر ... در استان خراسان جنوبی.


820
بیش از 25تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد ... کشف شد نیم تن مواد مخدر در ...


270
» نیم تن تریاک در خراسان رضوی کشف شد. ... نیم تن تریاک در خراسان رضوی کشف ...


775
کشف نیم تن مواد مخدر در ... بیش از ۲۵تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد ...


883
شوراهاي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ... راهنماي مديريت وابستگي به مواد در بارداري و...


925
... مخدر در خراسان جنوبی کشف ... تن انواع مواد مخدر در ... مواد مخدر در کشور کشف شد ...


204
شوراهاي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ... راهنماي مديريت وابستگي به مواد در بارداري و...


582
188.5کیلوگرم تریاک در خراسان جنوبی کشف شد ... یک و نیم تُن مواد مخدر در خراسان شمالی کشف ...


728
کشف نیم تن مواد مخدر در خراسان ... نیم تن مواد مخدر در خراسان رضوی کشف شد:


137
کشف نیم تن مواد مخدر در ... تریلر در جنوب این استان کشف شد. ... انتظامی خراسان رضوی ...


610
... از کشف و ضبط نیم تن مواد مخدر از نوع ... خراسان جنوبی ... کشف نیم تن مواد مخدر در ...


242
نیم تن مواد مخدر در خراسان رضوی کشف شد مشهد ... کشف بیش از نیم تن مواد مخدر در خراسان ...


993
یک و نیم تُن مواد مخدر در خراسان ... ها مواد مخدر در این استان کشف ... سپرده شد 2


785
506 کیلوگرم مواد مخدر در خراسان رضوی کشف شد کشف نیم تن مواد ... تن مواد مخدر در خراسان ...


939
۲و نیم تن مواد مخدر طی چهار عملیات مجزا در استان خراسان جنوبی کشف و ضبط شد.