469
این مقاومت به دلیل بالا بودن محتوای آبی و یا قرار گرفتن یون کلر در واکوئل ... و نارنگي ...


960
در این واکوئل مقدار زیادی نیترات وجود ... 15- مريم مي خواهد بداند آيا ميوه ي نارنگي نشاسته ...


109
ژنوم واژه ای است با معانی زیر: 1)محتوای ژنتیکی یک سلول در حالت هاپلویید. 2)محتوای ژنتیکی یک موجود زنده.برای مثال :


622
فسفر در ساختمان ... نهایی است؛ به عنوان مثال برای رسیدن گوجه فرنگی فسفات معدنی از واکوئل به ...


870
8-در سلول یوکاریوتی و پروکاریوتی به ترتيب در چند محل عمل ... 1- ريبوزوم 2- واکوئل 3 ...


947
ايجاد شيارهاي عميق در پوست و افزايش احتمال ابتلا به سرطان ...


188
ما در پیاله عکس ... در کشاورزي براي داشتن نارنگي هاي ... الف- ميتوکندري ب- واکوئل. پژوهشهاي علوم ...


373
Mg(منیزیوم) منيزيم تنها جزء معدنی مولکول کلروفيل است. منيزيم در ساخته شدن روغن در گياه دخالت داشته و باعث تنظيم جذب فسفر در گياه می شود و نيز در …


813
+ نوشته شده در ... پيری و فرتوتي است از بين ميرود پس پرتقال و ليمو ترش و ليمو شيرين و نارنگي ...


979
در بخش گذشــته ... مــهم ترين نوع مرکبات عبارتند از پرتغال ، ليمـــو، نارنگي و انواع ديگر ...


838
در بخش گذشــته ... مــهم ترين نوع مرکبات عبارتند از پرتغال ، ليمـــو، نارنگي و انواع ديگر ...


951
نشستن بهلول در ... حاوی واکوئل ... است ودر خيابانهايش نارنگي بردرخت است و كسي به ...


257
تحقیق در مورد شبكه هاي بيسيم کار آموزی 70 ص شبکه آندوپلاسمی، لیزوزوم،واکوئل ... نارنگي ) 10 ص ...


850
به‌ همان‌ اندازه‌ که‌ محبوبیت‌ قارچ‌ در رژیم ... انواع پرتقال، انواع نارنگي ...


547
مهمترین و اصلی ترین روش انتقال و انتشار بیماری بخصوص در كشورهائی ... گلژی ، واکوئل و ...


260
در باکتریها، واکوئل دیده نمی شود. بیشتر آنها بدون کلروفیل هستند و دگرگشت (متابولیسم) ...


349
والنسيا سپس نارنگي ها در معرض ... نقصان در حجم سلول ، از هم پاشيدن واکوئل ، تجزيه غشا پلاسمايي ...


63
- نارنگي : از گياهاني ... ریزی به نام واکوئل‌های غذایی به ... در زنان ضخیم‌تر از مردان است ...


821
كشاورزي در بوته آزمايش براي پيوستن به wto : ... بررسي فرايند بازاريابي ميوه (خرمالو ،نارنگي ) 10.