600
اینتر میلان; نام کامل باشگاه: باشگاه فوتبال اینترناتسیوناله میلانو است: تاریخ تأسیس


54
باشگاه فوتبال آ.ث. میلان; نام کامل باشگاه: آ.ث میلان (Associazione Calcio Milan) لقب(ها) روسونِری (قرمز و ...