383
اینتر میلان; نام کامل باشگاه: باشگاه فوتبال اینترناتسیوناله میلانو است: تاریخ تأسیس


556
کاسیاویت (به لومباردی پیچ گوشتی) نام کوتاه: acm: تأسیس: ۱۳ دسامبر ۱۸۹۹ ؛ ۱۱۷ سال پیش () ورزشگاه