278
گونه‌ها. ورشکستگی را می‌توان در حالت به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود. ورشکستگی عادی. برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت ایران کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و ...


117
فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر [ویرایش] ماده ۵۴۱ [ویرایش]. تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:


595
کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم ‌می شوند به ... در خصوص تقصیر ورشکسته برای ...


316
فایل صوتی اموزش حقوق - ورشکستگی به تقلب - فایل صوتی اموزش حقوق فایل اموزشی حقوق فایل اموزشی حقوق فایل تشریح حقوق فایل تشریح درس فایل تشریح وا


165
ورشکستگى به تقصير و ورشکستگى به تقلب ،آفتاب مرجع ... تاجر در موارد ذيل ورشکسته به تقصير ...


905
اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود، در موقعی ...


562
از این‌ جهت‌ مادة‌ 544 یکی‌ از اشخاص‌ متقاضی‌ تعقیب‌ تاجر ورشکسته‌ به‌ تقلب‌ را دادستان ...


372
در ابتدای امر ذکر این نکته بسیار ضروری به نظر می رسد علت این امر که مباحث ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب از موضوعات مهم حقوقی به شمار می رود این است که پس از گذشت سالیان از زمان تأسیس این ...


45
در قانون تجارت ایران اگر تاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دیونی که بر عهده دارد متوقف گردد.ورشکسته محسوب می شودو چنین تاجری از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ازهر گونه دخل و تصرف مادی وحقوقی ...


315
اگر ورشکسته به تقلب شناخته شود، به حبس از یک تا پنج سال و اگر ورشکسته به تقصیر محسوب شود، به ...


177
اگر ورشکسته به تقلب شناخته شود، به حبس از یک تا پنج سال و اگر ورشکسته به تقصیر محسوب شود، به ...


895
دانلود مقاله ورشکستگی به تقلب , ورشكستگی , ورشكستگی به تقلب , ورشكستگی به تقلب یعنی چی , ورشکستگی به تقلب چیست , ورشکستگی به تقلب در قانون تجارت , […]


859
به تاجرى که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصير مى‌گويند و براى تاجر ...


229
فصل اول- در ورشکستگی به تقصیر ماده 541- تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:


914
مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند از ١ تا ۵ سال حبس می باشد ...


964
يک وکيل دادگستري گفت: مجازات بزه ورشکستگي به تقصير در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز براي اين بزه، پیش‌بيني کرده است.


443
دانلود مقاله ورشکستگی به تقلب هدف از این مقاله بررسی ورشکستگی به تقلب می ... ورشکسته ‌ نیست ...


812
ماده ۵۵۲- اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشد.


769
3- عدم قابلیت انتخاب تاجر ورشکسته به تقلب به مدیریت شرکت به موجب ماده 111 لایحه اصلاح قانون ...


965
عناصر مادی جرم ورشکستگی به تقلب: در جرم ورشکستگی به تقلب تاجر ورشکسته با انجام یک‌سری ...