249
وزیرخارجه سوریه:کنارزدن اسد خواب و خیال است . تهران- ایرنا- ولید معلم وزیرامورخارجه سوریه ...


903
جدیدترین و ... در بریتانیا این پوستر طعنه‌امیز درباره ترکیه که مربوط به سال 1915 است را ...


865
وزیرخارجه سوریه:کنارزدن اسد خواب و ... از ریاست جمهوری خواب خیال است ... است و به همین ...