76
دو رویکردی که می‌تواند به پرسش‌های مطرح در خصوص اوکراین و شبه جزیره کریمه ... در وسعت و ...


869
شبه جزیره به شکل دماغه است اما از آن وسعت بیشتری دارد. ... شبه‌جزیرهٔ کریمه در ...


76
اوبلاست کریمه Кримська область Крымская область: Oblast the جمهوری شوروی فدراتیو سوسیالیستی روسیه (1945–1954) and جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی (1954–1991)


192
با اوج‌گیری بحران در اوکراین که در عمل به بروز تقابلی جدی میان روسیه و غرب منجر شده، نام شبه جزیره «کریمه» بیش از هر زمان دیگری طی سال‌ها و شاید دهه‌های اخیر بر سر ...


632
طبق آمار غیر رسمی اکراین حدود 2 میلیون مسلمان دارد که اکثر آنها در جزیره کریمه ... وسعت 370 ...


828
اولین رادیویی اداره مسلما نا ن شبه جزیره کریمه ... منطقه کریمه 25 هزار و 500 کیلو متر مربع وسعت ...


223
به نظر می رسد که روس ها بی جهت دست به اشغال جزیره کریمه نزدند تا تاریخ اشغال قرون هیجدهم این جزیره را تکرار کده باشند چون وسعت این جزیره برابر خاک بلژیک است که گذشته از 20 منظره دیدنی زیبای ...


14
در پی این حوادث شبه جزیره کریمه توسط نیروهای روسی تحت عنوان محافظت از روس تبارهای این ایالت ...


269
کریمه که اکثریت جمعیت آن روس تبار هستند یک منطقه (جمهوری) خودمختار در چهارچوب سیاسی اوکراین است.


406
آموزه های حقوق عمومی - تاملی بر جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین - همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس * که دراز است ره مقصد و من نو سفرم - آموزه های حقوق عمومی


760
در پی این حوادث شبه جزیره کریمه توسط نیروهای روسی تحت عنوان محافظت از روس تبارهای این ایالت ...


490
آموزه های حقوق عمومی - تاملی بر جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین - همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس * که دراز است ره مقصد و من نو سفرم - آموزه های حقوق عمومی


5
در نهایت می توان گفت که شبه جزیره کریمه با 25 هزار و 500 کیلومتر وسعت و جمعیت دو میلیون و 150 ...


972
منطقه کریمه 25 هزار و 500 کیلومتر وسعت و دو میلیون و 413 ... مردم شبه جزیره کریمه سال 2014 با ...


632
بر این اساس، اقدام روسیه دومین مورد از نوع خود در شبه جزیره کریمه و استقرار ... وسعت دریاچه ...


406
از جمله این مسایل قضیه انضمام شبه‌جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ و ... با این شدت و وسعت ...


891
ˈسرگئی شویگوˈ وزیر دفاع روسیه برای نظارت بر روند فعالیت های سربازان این کشور مستقر در شبه جزیره کریمه ...


687
سرگئی شویگوˈ وزیر دفاع روسیه برای نظارت بر روند فعالیت های سربازان این کشور مستقر در شبه جزیره کریمه به این منطقه سفر کرد.


699
وسعت دریاچه ارومیه ... نخست‌وزیر جدید شبه جزیره کریمه اظهار داشت که این منطقه کنترل همه ...


831
این کشور به لحاظ وسعت ... یک دسته ساکنان بخش­های شرقی و جنوبی اوکراین از جمله شبه جزیرة کریمه ...