733
آخرین و جدیدترین اخبار سیاسی. ... های عمومی، گزارش وضعیت تهیه می‌کند و با تعمیم ناقص ...


295
در افغانستان با حقوق بشر و حقوق زنان برخورد سیاسی شده و همیشه از آن برای ... سابقه وضعیت ...


398
مقاله: افغانستان در وضعیت دچار قرار دارد. وضعیت که خیلی ها را نگران کرده است. هم مردم افغانستان و هم جامعه جهانی نسبت به وضعیت کنونی نگران است.


629
مقدمه (Introduction) از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا اکنون تقریبآ 9 ماه میگذرد اما عملکردهای سیاسی و اقتصادی حکومت نه تنها موفق نبوده ، بلکه تاثیرات منفی روی وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور گذاشت.


217
طی دهه اخیر اقدامات زیادی در راستای بهبود وضعیت زنان افغانستان در ... سیاسی افغانستان را ...


92
اخبار افغانستان آخرین تحولات افغانستان ... وضعیت آب و هوا ... اخبار سیاسی ، اخبار اقتصادی ...


15
صفحه اول پخش زنده ویدیو تلویزیون رادیو ايران افغانستان جهان هنر ورزش اقتصاد دانش شما عکس ناظران می‌گویند... صفحات ویژه وبلاگ‌ها آموزش زبان انگلیسی ...


644
روزنامه افغانستان همه روزه ... نابسامانی های سیاسی در تاریخ افغانستان ریشه ... وضعیت ایالات ...


916
تاریخ سیاسی افغانستان مدرن در ابتدای سده ... با توجه به همین وضعیت آشوبناک بسیاری از رهبران ...


637
فعالیت گروه طالبان در افغانستان وضعیت امنیتی این ... های تاریخ سیاسی افغانستان را پایان ...


477
ولایت‌های افغانستان; موقعیت * ولایت مرکز جمعیت مساحت (کیلومتر مربع) زبان واحدهای اداری


856
نگاهی به اوضاع کنونی افغانستان. ٥ حوت (اسفند) ١٣٩١. سال 2014 به اساس تحلیل های گونا گون سال سرنوشت ساز ،نقطۀ عطف در تغیر وتحولات کشور است ،این سال چگونه اثرات را در تاریخ پر از فراز نشیب ما رقم ...


5
ساختار افغانستان سیاسی افغانستان ریاست جمهوری است (۱۲) .


478
تاریخ سیاسی افغانستان مدرن در ابتدای سده ... با توجه به همین وضعیت آشوبناک بسیاری از رهبران ...


192
Posts about وضعیت اجتماعی افغانستان written by khorasane


712
Posts about وضعیت سیاسی افغانستان written by khorasane


26
قرار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد، گزارش سرمنشی این سازمان را در مورد وضعیت افغانستان استعماع و روی وض...


359
چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): کشور افغانستان در طول چهل سال گذشته تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است، در این م...


562
نگرانی ها در مورد چگونگی آینده وضعیت اقتصاد افغانستان . ... مردم از جهت آینده وضعیت سیاسی ...


677
کشور عزیز ما افغانستان در یکی از مقاطع دشوار حیات ملی به ... دموکرات و مترقی در وضعیت سیاسی ...