295
ضابطین قضایی به ... مامورین نیروی مقاومت بسیج كه به ... ضابطین در انجام وظایف قانونی ...


53
۳ـ مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران ... ضابطین در انجام وظایف قانونی خود باید ...


872
ضابطان دادگستری٬ نوآوری در آیین دادرسی کیفری. نوآوری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسبب 4/12/1392 ازجمله تغییرات آیین دادرسی کیفری …


51
به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین ... وظایف ...


673
ضابطین قضایی دادگستری مقاله ... ۲ ـ مأمورین‌ نیروی‌ مقاومت‌ بسیج ... ماهیت وظایف ضابطین ...


194
مطابق قانون جدید آ د ک ماده 28 که مشعر است ضابطین ... وظایف محول ... بسیج ، سپاه ...


741
قانون حمایت قضایی از بسیج ... همانند ضابطین قوه قضاییه ... حین انظام وظایف محوله در حکم ...


478
دادستان کل کشور گفت: ضابطین در حوزه ضابط بودن باید تحت ریاست دادستان بوده و هر جایی که دادستان امری را به آن‌ها ارجاع داد حتما باید تحت نظارت دادستان باشند.


375
«محمدامین رادمند» دانش آموخته حقوق جزا دانشگاه تهران در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی ایست - بازرسی‌ها نیروی مقاومت بسیج ...


887
معاون دادستان مشهد مقدس گفت: دوره آموزشی ضابطان قضایی بسیج حمزه سیدالشهداء(ع) در مشهد برگزار شد.


323
و این کاری است که بسیج که در ابتدا با اهداف و شرح وظایف دیگری ... بسیج را نیز جزء "ضابطین ...


516
وظایف قانونی ضابطین ... نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران نیز وظیفه فوق را از طریق افراد ...


333
در مورد ضابطان قضایی می توان گفت کسانی اند که علی رغم ابلاغ و پایه قضایی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده به عنوان مثال در قانون آ د ک مصوب ۱۲۹۰ دادستان و بازپرس جزو ضابطین ...


516
دادستان کل کشور گفت: ضابطین در حوزه ضابط بودن باید تحت ریاست دادستان بوده و هر جایی که دادستان امری را به آن‌ها ارجاع داد حتما باید تحت نظارت دادستان باشند.


602
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج ... حضور ضابطین دیگر ... سلب وظایف و ...


895
۳ـ مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران ... ضابطین در انجام وظایف قانونی خود باید ...


351
و این کاری است که بسیج که در ابتدا با اهداف و شرح وظایف دیگری ... احتمالاً برای ضابطین خاص ...


121
قانون حمایت قضائی از بسیج مشتمل بر ... کلیه ضابطین دادگستری و ... حین انظام وظایف محوله در ...


52
مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه ... وظایف ضابطین را می‌توان به طور تفکیکی در جرائم مشهود و ...


9
به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین ... وظایف ...