811
وظایف و آرمان‌های بسیج از منظر ... وظایف بسیج در حفظ ... رهبر کبیر انقلاب اسلامی که ...


977
امام خامنه ای: حفظ موجودیت انقلاب، کار اول ماست که در استمرار نظام جمهوری اسلامی تجسم یافته است.


92
وظایف و آرمان‌های بسیج از منظر ... حفظ موجودیت انقلاب، کار اول ... 20 جمله از رهبر در مورد بسیج. 1;


168
همچنین رهبر وظایف و اختیاراتی ... هنگام اجرا، از اهداف و آرمان های اصلی ... از منظر امام خمینی ...


134
نگاهی به وظایف سازمانی بسیج ... کند و حتى شخص رهبر انقلاب ... آرمان‌ های بسیج از منظر ...


162
نگاهی به وظایف سازمانی بسیج ... کند و حتى شخص رهبر انقلاب ... آرمان‌ های بسیج از منظر ...


901
شاخصه‌های بسیجی واقعی از منظر امام خمینی و ... و وظایف مهم نسل ... رهبر انقلاب اسلامی "بسیج ...


755
فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار ... خروج آمریکا از ...


356
جوانان از منظر رهبر انقلاب اسلامی ... جوانان، وظایف و مسئولیت ... بسیج مستضعفین» ...


395
... مردم بود و رهبر معظم انقلاب تأکید ... یکی از وظایف ... و آرمان های انقلاب ...


65
اهداف،ماموریت و وظایف بسیج; ... ای رهبر ایران با ... دریافتی از حوزه بسیج ادارات کل ...


572
7-اصل عدم تحریف امام از منظر ... عضویت از بسیج رسانه و کپی ... و آرمان‌های انقلاب، همه ...


528
آزادی از منظر حق به ... انقلاب اسلامی/ آرمان‌های انقلاب ... بسیجی/بسیج /بسیج دانشجو و ...


76
... رهبر معظم انقلاب ... و تعهد. از این منظر، بسیج ... از آرمان‌های امام(ره) و ...


777
«جنگ رسانه ای» از منظر رهبر معظم انقلاب. ... گیرد و با بسیج ... ی آرمان های انسانی و ...


541
پیش از سخنان رهبر انقلاب ... کشور، آرمان های انقلاب ... ماست و یکی از وظایف رئیس ...


423
نگاهی به وظایف سازمانی بسیج ... کند و حتى شخص رهبر انقلاب ... آرمان‌ های بسیج از منظر ...


765
و آیا از منظر قاعده ... اند که به آرمان های اعلام ... بی باوری رهبر فقید انقلاب و ...


364
7-اصل عدم تحریف امام از منظر ... اهداف و آرمان‌های انقلاب ... رهبر معظم انقلاب به نقش ...


11
امام و انقلاب اسلامی از منظر ... رهبر عزیز و معظم انقلاب ... از آرمان های انقلاب و ...