505
نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر ... دوره فعالیت فقهای شورای نگهبان شش سال و معمولاً در ...


701
حضور در راهپیمایی روز قدس وظیفه همه ... نظر شورای نگهبان درباره لايحه الحاق ايران به ...


121
در فرودین ماه امسال یکی از فقهای شورای نگهبان(آیت الله رضوانی) درگذشت و یازده نفراعضای شورای نگهبان بررسی صلاحیت های انتخابات ...


610
در فضای هیجانی روزهای منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورهای اسلامی شهر و روستا که حتی برخی مقامات و مسئولان بابت خودداری‌شان از تکالیف صریح قانونی بازخواست نمی‌شوند، فقهای شورای ...


618
فقهای شورای نگهبان که به تصریح اصل 4 قانون اساسی، یگانه مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی هستند.


391
فقهای شورای نگهبان که به تصریح اصل ۴ قانون اساسی، یگانه مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی هستند.


120
دوره فعالیت فقهای شورای نگهبان شش سال و معمولاً در ... زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون ...


564
ورود شورای نگهبان به این موضوع و بررسی شرعی آن نه تنها هیچ اشکالی نداشته بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است.


241
بررسی بزه کاری-دیه و هزینه های پزشکی و قضایی,وظیفه و ... نظارت فقهای شورای نگهبان بر ...


958
فقهای شورای نگهبان به تصریح اصل ۴ قانون اساسی، یگانه مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی هستند.


673
فقهای شورای نگهبان به تصریح اصل ۴ قانون اساسی، یگانه مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی هستند.


542
تا کنون موردی نبوده که از فقهای شورای نگهبان ... شورای نگهبان تاکنون به وظیفه خود به ...


742
فقهای شورای نگهبان به تصریح اصل ۴ قانون اساسی، یگانه مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی هستند.


586
سخنگوی شورای نگهبان: ما یک وظیفه قانونی ... دو تن از فقهای شورای نگهبان دربارهٔ لغو ...


569
عضو فقهای شورای نگهبان اعلام کرد که اعضای فقهای این شورا بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به‌اتفاق آرا رأی دادند.


747
بر پایه قانون اساسی می توان برای نمایندگان مجلس دو وظیفه ... فقهای شورای نگهبان است ...


526
مقاله بررسی شورای نگهبان ... شرایط فقهای عضو شورای نگهبان . ... شورای نگهبان . وظیفه فقها در ...


683
دوره فعالیت فقهای شورای نگهبان شش سال و معمولاً در ... زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون ...


815
نظریه فقهای شورای نگهبان راجع به تبصره ۱ ... دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت ...


205
فرارو- رئیس قوه قضاییه گفت: " وظیفه شورای نگهبان و اختیارات این شورا محدود به اصل 94 قانون اساسی نیست بلکه اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد که کلیه مقررات، قوانین و حتی خود اصول قانون اساسی ...