310
وکیل بابک زنجانی متهم ... قطعی در اختیار وزارت ... المال است و شرکت نفت به ...


350
وکیل بابک زنجانی متهم ... قطعی در اختیار وزارت ... المال است و شرکت نفت به ...


855
تمام اموالی که در اختیار شرکت نفت ... من نه وکیل آن مقام‌های ... است. بابک زنجانی در ...


794
... است. بابک زنجانی از ... از شرکت‌های وزارت نفت در ... دلار در اختیار بابک زنجانی ...


443
تمام اموالی که در اختیار شرکت نفت ... من نه وکیل آن مقام‌های ... است. بابک زنجانی در ...


600
وکیل وزارت نفت با بیان اینکه شرکت قشم ایر به عنوان اولین اموال زنجانی به مزایده گذاشته می‌شود، گفت: این مزایده هم شبیه تمام مزایده‌هایی است که در کشور اتفاق می‌افتد مزایده اموال زنجانی …


519
وکیل بابک زنجانی می گوید که درباره پرداخت بدهی‌های موکلش به شرکت ملی نفت ... در اختیار ...


265
رسول کوهپایه زاده ، وکیل بابک زنجانی در ... وزارت نفت به ... است چون پول های زنجانی ...


853
بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که حکمش اعدامش هم تأیید شده و تسویه حساب با وزارت نفت مهمترین بخش پرونده وی به شمار می‌رود، به تازگی مدعی شده پول‌ها در «توکیو بانک» است.


495
... اکثریت شرکت های بابک زنجانی سهام ... ایران در اختیار شرکت نفت ... شده است. وکیل ...


432
رسول کوهپایه زاده ، وکیل بابک زنجانی در ... وزارت نفت به ... است چون پول های زنجانی ...


745
بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که حکمش اعدامش هم تأیید شده و تسویه حساب با وزارت نفت مهمترین بخش پرونده وی به شمار می‌رود، به تازگی مدعی شده پول‌ها در «توکیو بانک» است.


720
... اکثریت شرکت های بابک زنجانی سهام ... ایران در اختیار شرکت نفت ... شده است. وکیل ...


320
وکیل کرمانی بابک زنجانی: علت همکاری زنجانی با شرکت نفت، خدمات ارزنده وی در چند سال قبل از تحریم‌ها بوده است شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی دیروز ...


879
رسیدگی به اتهامات همدستان زنجانی در پرونده نفتی در حالی در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود که هنوز هم در اصل موضوع که همان میزان بدهی‌های متهم ردیف اول پرونده نفتی است، بحث‌های …


98
... س» است که وزارت نفت از آن 5 ... وکیل شرکت نفت در شکایت ... پول های بابک زنجانی از ...


430
مقام‌های انتظامی و قضایی ایران از دستگیری علیرضا زیبا حالت منفرد، یکی از «عوامل اصلی» پرونده بابک زنجانی در...


367
نوبهار زنجانی، یکی از خواهران بابک زنجانی در گفت ... تمام است. ... شرکت نفت از چه زمانی در ...


247
وکیل شرکت نفتی hk با بیان این که بابک زنجانی 5 ... است وکیل شرکت نفت بحث ... در اختیار ...


696
وکیل زنجانی در ... ها بوده است بنابراین بررسی های بانک ... بدهی در اختیار شرکت نفت قرار ...