988
اتصال به رباط طرفی داخلی(mcl) اتصال شاخ جلویی ... گاهی پارگی منیسک داخلی، پارگی ... نمایش خلفی.


493
آسیب و پارگی منیسک ... دارد و لذا بیشترین صدمات به شاخ خلفی منیسک داخلی که کمترین حرکت ...


922
با سلام .جناب دکتر بنده در ام ار ای دچار پارگی خفیف شاخ خلفی ... خلفی منیسک داخلی ...


746
جراحی پارگی رباط صلیبی قدامی و خلفی ... در موارد جزئی پارگی منیسک داخلی ممکن است همان لحظه ...


691
سلام حدود 6 ماه پیش هنگام تمرین ( والیبال ) پس از فرود احساس لقی زانو کردم.و بعد نتیجه MRI هم به صورت زیره 1- پارگی شاخ خلفی منیسک داخلی دیده می شود. 2- پارگی ACL مشهود است. 3- در منیسک لترال علایم پارگی ...


564
پارگی منیسک داخلی بسیار شایع تر از پارگی منیسک های خارجی می باشد . پارگی منیسک چگونه ایجاد ...


629
پارگی مینیسک وپارگی شاخ خلفی ... درصورتی که پارگی در منیسک داخلی و تا درجه حدود 3 باشد بدون ...


738
اگر در خلف باشد پارگي شاخ خلفي ... درد یا تیک روی قسمت داخلی مفصل به معنی پارگی منیسک داخلی ...


73
شاخ قدامی منیسک داخلی حرکت بیشتری از شاخ خلفی دارد و لذا بیشترین صدمات به شاخ خلفی منیسک ...


543
... و به من گفتن که پارگی منیسک داخلی ... تمایل به درگیری شاخ خلفی دارد. و پارگی های منیسک ...


322
... و به من گفتن که پارگی منیسک داخلی ... تمایل به درگیری شاخ خلفی دارد. و پارگی های منیسک ...


4
اگرچه در گذشته،میزان پارگی منیسک داخلی نیز خیلی بیشتر از منیسک ... شاخ خلفی درست در ...


556
آسیب و پارگی منیسک ... دارد و لذا بیشترین صدمات به شاخ خلفی منیسک داخلی که کمترین حرکت ...


271
معمولاً پارگی های منیسکها از شاخ خلفی شروع شده ... درمان پارگی منیسک ... روش ترمیم داخلی : ...


173
بهترین درمان بدون جراحی پارگی مینیسک(منیسک) ... بخش داخلی ... داشت که پارگی مینیسک شاخ خلفی ...


669
پارگی منیسک داخلی بسیار شایع تر از پارگی منیسک های خارجی می باشد . ...


368
ارگی منیسک به پارگی در غضروف جذب کننده ضربه (منیسک)زانو اطلاق می شود. ضایعات منیسک ها یا غضروفهای هلالی در مردان زیر ۴۵ سال شایع است .


738
معمولاً پارگی های منیسکها از شاخ خلفی شروع ... وقتی پارگی منیسک ... روش ترمیم داخلی : ...


525
اگر در خلف باشد پارگی شاخ خلفی نامیده می شود . ... ۱ ) علائم مربوط به پارگی منیسک داخلی :


620
شاخ قدامی منیسک داخلی حرکت بیشتری از شاخ خلفی دارد و لذا بیشترین صدمات به شاخ خلفی منیسک ...