915
مراکز علمی بسیج ... مناطق محروم خراسان رضوی ... قرار شد شما افسران جوان جنگ نرم ...


786
مسئول بسیج اساتید دانشگاه پیام نور ... دانشگاه جامع علمی- کاربردی خراسان رضوی افتتاح شد ...


782
... علمی- کاربردی خراسان رضوی افتتاح شد . پایگاه بسیج کارمندان دانشگاه جامع علمی- کاربردی ...


696
پایگاه بسیج کارمندان دانشگاه جامع علمی- کاربردی خراسان رضوی افتتاح شد مسابقات فوتسال ...


820
... علمی- کاربردی خراسان رضوی افتتاح شد . پایگاه بسیج کارمندان دانشگاه جامع علمی- کاربردی ...


830
... علمی- کاربردی خراسان رضوی افتتاح شد . پایگاه بسیج کارمندان دانشگاه جامع علمی- کاربردی ...


769
... دانشگاه علمی کاربردی ... بسیج: نخستین پایگاه علمی در ... در مسجد جامع قرچک برگزار شد. ...


354
... علمی- کاربردی خراسان رضوی افتتاح شد . پایگاه بسیج کارمندان دانشگاه جامع علمی- کاربردی ...


758
به دانشگاه جامع علمی کاربردی ... افتتاح شد ... بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی ...


112
... مدیر دانشگاه جامع علمی ... وی یادآور شد: دانشگاه علمی کاربردی هلال ... احمر خراسان‌رضوی ...


339
... مدیر دانشگاه جامع علمی ... وی یادآور شد: دانشگاه علمی کاربردی هلال ... احمر خراسان‌رضوی ...


620
افتتاح بزرگترین ... ۲۰۱۷ منتشر شد. سهم 12 دانشگاه برتر ایرانی ... استان خراسان رضوی ...


711
... جامع علمی‌کاربردی ... اساتید و کارمندان برتر دانشگاه‌های ... خراسان‌رضوی به ...


161
... در سیل خراسان رضوی/ رسیدگی ... دانشگاه جامع علمی کاربردی ... افتتاح پایگاه ...


415
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ... سیل زده خراسان رضوی ... اصلی دانشگاه علمی ـ کاربردی ...


660
... دانشگاه جامع علمی ... جامع علمی کاربردی را افتتاح ... شبکه خراسان رضوی پخش شد ...


390
... جامع علمی کاربردی برگزار شد. ... دانشگاه جامع علمی ... علمی ـ کاربردی خراسان ...


228
کمیته فنی تفاهم نامه‌های دانشگاه علمی کاربردی برگزار شد ... دانشگاه جامع علمی ... افتتاح شد


303
... ای ، جامع علمی - کاربردی و ... دانشگاه پیام نور خراسان ... نور خراسان رضوی برگزار شد ...


738
... و حرفه ای ، جامع علمی - کاربردی و شبکه ... پایگاه بسیج امام حسن ... رضوی دانشگاه ...