775
همشهری آنلاین نوشت:چند روز پیش درگیری خونینی در زندان بابل رخ داد و در جریان آن 2مجرم که به جرم قتل در زندان به سر می‌بردند و هر دو به قصاص محکوم شده بودند، با هم گلاویز شده و به‌شدت دچار جراحت ...


763
( تحصیلات : فوق دیپلم ، ۲۰ ساله ) سلام این پولی که خانواده مقتول برای اعدام قاتل به حساب دولت میریزد برای چیست و سرانجام ان چه میشود


659
چند روز پیش درگیری خونینی در زندان بابل رخ داد و در جریان آن 2 مجرم که به جرم قتل در زندان به سر می‌بردند و هر دو به قصاص محکوم شده بودند، …


338
-کلید واژه ها: اعدام - پلیس - قصاص. محکوم به قصاص بخاطر اختلاف برسر پول مواد،یک محکوم به اعدام دیگر را کشت/او قبلا هم یک پلیس را کشته


430
فرید که از قتل پدرش شوکه بود، به مأموران گفت: من و دوستم، داوود، با هم درگیر شدیم و پدرم برای میانجیگری وارد دعوا شد.


175
هیچ وقت فکر می‌کردی از قصاص نجات ... خدارو شکر بازم صحبت پول یک میلیارد داشته باشی از مرگ ...


877
متهم ردیف اول محکوم به قصاص شد و دو نفر دیگر به زندان محکوم شدند. ... هرچه بخواهید پول می دهم ...


245
نوشت: چند روز پیش درگیری خونینی در زندان بابل رخ داد و در جریان آن 2مجرم که به جرم قتل در زندان به سر می‌بردند و هر دو به قصاص محکوم شده بودند، با …


298
تجاوز به دختر,تجاوز حوادث روز,حوادث ایران,حوادث امروز,اخبار حوادث,اخبارحوادث,تجاوز جنسی روزنامه حوادث,حوادث خبر حوادث,حوادث وحشتناک,حوادث واقعی


746
\n \n \n محکوم به قصاص بخاطر اختلاف برسر پول مواد،یک محکوم به اعدام دیگر را کشت/او قبلا هم یک پلیس را کشته&#13;\n &#13;\n </p>\n


457
همشهری آنلاین نوشت:چند روز پیش درگیری خونینی در زندان بابل رخ داد و در جریان آن 2مجرم که به جرم قتل در زندان به سر می‌بردند و هر دو به قصاص محکوم شده بودند، با هم گلاویز شده و به‌شدت دچار جراحت ...


105
چند روز پیش درگیری خونینی در زندان بابل رخ داد و در جریان آن 2مجرم که به جرم قتل در زندان به سر می بردند و هر دو به قصاص محکوم شده بودند، با هم …


189
هیچ وقت فکر می‌کردی از قصاص نجات ... خدارو شکر بازم صحبت پول یک میلیارد داشته باشی از مرگ ...


156
متهم ردیف اول محکوم به قصاص شد و دو نفر دیگر به زندان محکوم شدند. ... هرچه بخواهید پول می دهم ...


165
نوشت: چند روز پیش درگیری خونینی در زندان بابل رخ داد و در جریان آن 2مجرم که به جرم قتل در زندان به سر می‌بردند و هر دو به قصاص محکوم شده بودند، با …


297
\n \n \n محکوم به قصاص بخاطر اختلاف برسر پول مواد،یک محکوم به اعدام دیگر را کشت/او قبلا هم یک پلیس را کشته&#13;\n &#13;\n </p>\n


738
همشهری آنلاین نوشت:چند روز پیش درگیری خونینی در زندان بابل رخ داد و در جریان آن 2مجرم که به جرم قتل در زندان به سر می‌بردند و هر دو به قصاص محکوم شده بودند، با هم گلاویز شده و به‌شدت دچار جراحت ...


122
اگر مقتول قبل از مرگ، اعلام گذشت کند و قاتل را از قصاص عفو نماید حق قصاص از ورثه او ساقط می ...


423
قصاص در لغت، به ... و قصاص یک حق غیرمالی است چون با اجرای آن نفع مادی و قابلیت تقویم به پول ...


151
هراز نیوز -قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی ودر ماده 12 بدان اشاره کرده است در …