572
امنیت به عنوان مهم‌ترین رکن پیشرفت و سلامت جامعه است و توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف و تاثیرگذاری آموزش و تحصیل علم و دانش با وجود امنیت دست یافتنی می‌شود.


303
عضو هیئت علمی گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و ... دانش ...


149
در صحبتهای آقای دکتر ستّاری، بر مسئله‌ی علم و اقتصاد دانش‌بنیان و ... علم و پیشرفت ...


426
پژوهش حاضر با هدف مقایسه روش های تدریس فعال و سنتی تدریس در پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان کرج در سال تحصیلی 87-86 13انجام گرفته است.تحقیق حاضر از نظر روش از نوع پس ...


720
بیانات در مراسم دانش‌آموختگی ... متصدّی کارهای علمی و تحقیقات و علم و پیشرفت علمی و ...


780
ویژگی دیگر تمدن اسلامی توجه به علم و دانش و ... این نظریه بسیار فراتر از علم و پیشرفت های ...


527
تفاوت علم و دانش چیست؟ تفاوت علم و دانش چیست؟ | در این مقاله به تفاوت علم science و دانش Knowledge …


659
بررسی پیشرفت علم در ... قرن اجداد ما در کشور های اسلامی خدمت بزرگی به علم و دانش بشر نموده ...


605
امروزه جدیدترین علم ... همچنین ترخان به این نتیجه رسیده است که عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش ...


632
صنعت هوافضا روبه رشد است و پیشرفت‌های زیادی ... رتبه نخست رشد در علم و فناوری را در کل ...


968
ترقی هر کشوری رابطه مستقیم با پیشرفت علم و دانش و تکنولوژی آن کشور دارد.


445
"دکتر حسین علی احمدی جشفقانی" استادیار. عضو گروه مهندسی پیشرفت اجتماعی. عضو گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری


173
کانون خبرنگاران نبأ دبیر کمیته کرسی‌های آزاداندیشی حوزه علمیه قم با اشاره به تأثیر کرسی‌های آزاداندیشی در تولید علم گفت: کرسی‌های آزاداندیشی اهمیت بسیار زیادی در تولید علم و پیشرفت دانش ...


577
ترقی هر کشوری رابطه مستقیم با پیشرفت علم و دانش و تکنولوژی آن کشور دارد. هفته چهارم دی 1390 ...


855
اندیشه مثبت - نقش علم و دانش در پیشرفت انسان - تعلیم و تربیت تنها راه نجات افغانستان!


353
علم و دانش در جوامع امروزی از جمله شاخصه های پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود که به وسیله آن می توان به اقتدارجهانی دست یافت.


57
ایران بعد از انقلاب به شکوفایی و رشد رسید. این مساله امری است که با توجه به پیشرفت‌ها در علم و فن آوری نمی‌توان از آن ساده گذشت چرا که این روز‌ها ایران ماهواره به …


300
ارزیابی پیشرفت ریاضی و علوم با الگوبرداری محتوایی از ارزیابی تیمز برای دانش‌آموزان دبستان و متوسطه درنظر گرفته شده است.


38
اهمیت مسألهی میزان پیشرفت تحصیل ناشی از اهمیت دانش به روز است . با توجه به اهمیت نقش علوم مختلف در ابعاد مختلفزندگی ،اهمیت و ضرورت بررسی و تحقیق علمی در...


592
جایگاه تمدن اسلامی در تولید علم څيړندوی نورالله کوثر مسلمین در طول چند قرن، آن چنان در علوم، صنایع، فلسفه، حقوق، اخلاق، سیاست، اقتصاد و نظامات اجتماعی پیشرفت …