840
... ایرنا- مدیرعامل استقلال تهران به دروازه بان این تیم پیشنهاد تمدید قرارداد برای 3فصل ...


952
... دنبال تمدید قرارداد مهدی رحمتی به ... افشارزاده خبر داد : پیشنهاد به رحمتی برای تمدید ...


976
... تمدید قرارداد 3 ساله به ... برای همه باشد افشارزاده: به رحمتی پیشنهاد تمدید ...


672
... در شهرآورد حتماً به استقلال ... این که در قیمت اعلام شده برای گولچ چرا اینقدر اختلاف ...


745
... آقای افشارزاده! ... پیشنهاد باشگاه استقلال به رحمتی برای تمدید ... ای برای تمدید قرارداد او ...


5
... ما آقای انصاری را نه تنها یک شخص استقلالی، بلکه یک شخص ملی و فرصتی برای ... به سایت کانون ...


945
باشگاه استقلال اعلام آمادگی کرد با سید مهدی رحمتی برای سه فصل آینده قرارداد امضا کند.


781
... تیم پیشنهاد تمدید قرارداد برای 3فصل ... پیشنهاد افشارزاده به رحمتی برای تمدید قرارداد .


480
... پیشنهاد به کاپیتان رحمتی برای ... ها برای برد ... دنبال تمدید قرارداد مهدی رحمتی به ...


201
... به رحمتی برای تمدید ... تمدید قرارداد مهدی رحمتی به مدت سه سال با تیمش است. پیشنهاد به رحمتی ...


808
... تیم پیشنهاد تمدید قرارداد برای 3فصل ... پیشنهاد افشارزاده به رحمتی برای تمدید قرارداد .


486
... به رحمتی برای تمدید ... تمدید قرارداد مهدی رحمتی به مدت سه سال با تیمش است. پیشنهاد به رحمتی ...


138
... دنبال تمدید قرارداد مهدی رحمتی به ... پیشنهاد جدید استقلال به ... افشارزاده مصاحبه ...


148
به بهانه پیشنهاد تمدید قرارداد به ... سیدمهدی رحمتی دوره به دوره ... كه رحمتی برای رسانه ...


148
... خود برای تمدید قرارداد با ... تمدید قرارداد رحمتی با باشگاه استقلال آن هم به مدت سه ...


357
تمدید قرارداد رحمتی با استقلال. تمدید قرارداد رحمتی با استقلال. مهدی رحمتی قراردادش را به ...


612
چندی پیش بهرام افشارزاده ... تمدید قرارداد رحمتی را ... پیشنهاد یک دانشگاه به ...


259
طرفداری- بهرام افشارزاده درباره تمدید قرارداد ... رحمتی را برای ... رحمتی بندی مربوط به ...


275
تمدید قرارداد رحمتی با استقلال. مهدی رحمتی قراردادش را به مدت سه سال با استقلال تمدید کرد.


525
... اش به مسافرت رفته است می گوید هیچ گلری را به استقلال پیشنهاد ... رحمتی: من برای تمدید ...