503
چارلز ديكنز ... درس امام حسين علیه السلام و هر قهرمان شهيد ديگري اين است كه در دنيا اصول ...


23
آرامش پویا - 1201- چارلز ديكنز از حسين(ع) مي گويد - تغییر خردمندانه یک چالش فرصت است نه تهدید


406
نظرات چارلز ديكنز، گاندي، زيدان، نيكلسون، ايرونيك، ادوارد براون و... درباره شهادت امام حسين ...


836
چارلز ديكنز ... امام حسين به اين كارها راضي نمي شد، گر چه اهل و عيالش به اسارت افتند و خود و ...


104
امام حسين(ع) از نگاه انديشمندان غير مسلمان 1 – چارلز ديكنز (نويسنده معروف انگليسي): اگر ...


191
چارلز ديكنز ... من زندگي امام حسين، آن شهيد بزرگ اسلام را به دقّت خوانده‌ام و توجّه كافي به ...


857
چارلز ديكنز درباره نهضت امام حسين اينگونه می گويد : اگر هدف امام حسين ، جنگ در راه خواسته های ...


522
درس امام حسين و هر قهرمان شهيد ديگري اين است كه در دنيا، اصول ابدي عدالت و ... چارلز ديكنز ...


536
(بسم الله الرحمن الرحیم) جاذبه شخصیت درخشان امام حسین بن علی (علیه السلام) نظر بسیاری از اهل ...


257
«چارلز ديكنز» (1812-1870)، نويسنده معروف انگليسی در مورد امام حسين(ع) می‌گويد: ...


488
چارلز ديكنز نويسنده انگليسي درباره قيام عاشورا اينگونه مي نويسد: "اگر مقصود حسين (ع) جنگ در ...


475
درس امام حسين و هر قهرمان شهيد ديگري اين است كه در دنيا ... · چارلز ديكنز (نويسندة ...


396
قيام امام حسين(ع) منبع الهام بخشي براي به ثمر رساندن حق و عدالت در جهان است. ... چارلز ديكنز ...


911
چارلز ديكنز نويسنده انگليسي مي نويسد: «اگر منظور امام حسين عليه السلام جنگ در راه خواسته ...


550
* "چارلز ديكنز" نويسنده انگليسي ... * "توماس ماساريك" نيز در مقايسه اي بين امام حسين (ع) و ...


395
7- چارلز ديكنز ... اگر منظور امام حسين عليه السلام جنگ در راه خواسته هاى دنيايى خود بود من ...


495
نظر چارلز ديكنز نويسنده معروف درباره ... توماس ماساريك هم در مقايسه‌اي بين امام حسين ...


756
امام حسين(ع) خالق بزرگترين و زيباترين فداكاری انسانی در راه عشق به پروردگار در طول تاريخ ...


60
عاشورا درنگاه مسیحیان و برخی مورّخان مغرب زمین چارْلز ديكنْز ... اگر منظور امام حسين ...


823
چارْلز ديكنْز ... * البتّه امام حسين(ع) در صحراي كربلا شهيد شد، نه در ريگزارهاي عربستان!