853
چارلز ديكنز ... درس امام حسين علیه السلام و هر قهرمان شهيد ديگري اين است كه در دنيا اصول ...


921
فيلم خوبي بود.در مورد چارلز ديكنز و چگونگي نوشتن رمان "سرود كريسمس" كه در مورد ... امام حسين ...


268
آرامش پویا - 1201- چارلز ديكنز از حسين(ع) مي گويد - تغییر خردمندانه یک چالش فرصت است نه تهدید


485
چارلز ديكنز ... امام حسين به اين كارها راضي نمي شد، گر چه اهل و عيالش به اسارت افتند و خود و ...


975
نظرات چارلز ديكنز، گاندي، زيدان، نيكلسون، ايرونيك، ادوارد براون و... درباره شهادت امام حسين عليه السلام.


757
امام حسين(ع) از نگاه انديشمندان غير مسلمان 1 – چارلز ديكنز (نويسنده معروف انگليسي): اگر منظور امام حسين (ع) جنگ در راه خواسته هاي دنيايي بود، من...


514
(بسم الله الرحمن الرحیم) جاذبه شخصیت درخشان امام حسین بن علی (علیه السلام) نظر بسیاری از اهل اندیشه را به خود معطوف کرده است.


448
تلکس سايت خبري تحليلي انديشه ها: از جملات جالب چارلز ديكنز درباره عاشورا تا فراخواندن به مسيحيت با نام حسين(ع)


108
چارلز ديكنز نويسنده انگليسي درباره قيام عاشورا اينگونه مي نويسد: "اگر مقصود حسين (ع) جنگ در راه خواسته هاي دنيوي خود بود، من نمي فهمم چرا خواهران و كودكانش را همراه خود برد، پس عقل چنين حكم مي ...


607
امام حسين عليه السلام روزيكشنبه دو روز مانده به آخر ماه رجب ... چارلز ديكنز در وصف قيام ...


279
من زندگي امام حسين (ع) ... چارلز ديكنز(نويسنده‌ معروف انگليسي) اگر منظور امام حسين(ع) ...


442
«چارلز ديكنز» (1812-1870)، نويسنده معروف انگليسی در مورد امام حسين(ع) می‌گويد: ...


349
عاشورا درنگاه مسیحیان و برخی مورّخان مغرب زمین چارْلز ديكنْز (نويسنده معروف انگليسي):اگر منظور امام حسين(ع) جنگ در راه خواسته هاي دنيايي بود، من نمي فهميدم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه ...


733
چارْلز ديكنْز ... امام حسين(ع)، حزب خود را وادار كرد در طرفداري حق سختگير باشند.


635
عاشورا درنگاه مسیحیان و برخی مورّخان مغرب زمین. چارْلز ديكنْز (نويسنده معروف انگليسي): اگر منظور امام حسين(ع) جنگ در راه خواسته هاي دنيايي بود، من نمي فهميدم چرا خواهران و زنان و اطفالش به ...


218
نظرات چارلز ديكنز، گاندي، زيدان، نيكلسون، ايرونيك، ادوارد براون و... درباره شهادت امام حسين عليه السلام.


896
چارلز ديكنز ... من زندگي امام حسين، آن شهيد بزرگ اسلام را به دقّت خوانده‌ام و توجّه كافي به ...


772
من زندگي امام حسين آن شهيد بزرگ اسلام را به دقت خوانده ام و توجه كافي به ... چارلز ديكنز ...


450
ولایت - عاشورا و امام حسين(ع) از ديدگاه انديشمندان بزرگ جهان ... چارلز ديكنز ...


13
اگر امام حسين ... و چارلز ديكنز(نويسنده معروف انگليسى ) میگوید اگر منظور امام حسين جنگ در ...