793
معنی واژهٔ چالش در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


358
چالش. از ویکی‌واژه ... این صفحه آخرین‌بار در ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۶ ساعت ‏۱۳:۳۹ ویرایش شده‌است.


700
این واژه در لغت‌نامه‌های فارسی ضبط و ... ۱ــ معانی چالش در متون ادبی زبان فارسی ۲ــ ...


653
اين واژه در لغت‌نامه‌هاي فارسي ضبط و معني ... 1ــ معاني چالش در متون ادبي زبان فارسي 2ــ ...


992
آخرین واژه های اضافه شده به لغت ... جستجو در پارسی ... معنی به چالش کشیدن : ...


854
توضیحات صفحه: نتایج جستجو در لغتنامه فارسی دهخدا برای چالش ،صفحه 1


366
توضیحات صفحه: نتایج جستجو در لغتنامه فارسی جس جو برای چالش ،صفحه 1


310
معنی واژهٔ چالش در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از ... لغت‌نامه دهخدا:: ...


256
اين واژه در لغت‌نامه‌هاي فارسي ضبط و معني ... 1ــ معاني چالش در متون ادبي زبان فارسي 2ــ ...


443
معنی واژهٔ چالش در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


896
معنی واژهٔ چالش در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


373
آخرین واژه های اضافه شده به لغت ... نمایند چالش در آن مرز و بوم . نظامی . ز بس پیل کآمد بچالش برون


283
پس از رو شدن مبالغ نجومی برخی از حقوق ها کمپینی با عنوان چالش فیش حقوقی در شبکه ... لغت نامه ...


990
چالش‌های معادل‌یابی واژه ی «مجنون» در ترجمه ی آیات قرآن کریم بر اساس نظریّه ی معنی در ترجمه


424
بحث ترجمه در ایران دارای چالش‎های جدی است و ... و این چیزی نیست که در فرهنگ ‎لغت به ...


392
این در حالی است که در زمینة چالش‌های معادل‌یابی ... واژة «البنیة» در فرهنگ لغت کهن ...


140
6 نمونه از بهترین کتاب های لغت انگلیسی در ... کتا ب های این مجموعه بسیار چالش برانگیز می ...


437
۵۰۴ Essential Words ۵۰۴ لغت ضروری زبان انگلیسی نام کتابی است که ۵۰۴ لغت انگلیسی که در ... چالش های ...


607
چالش: این واژه در زبان ما به گونه ی نادرست به جای "مشکل" به کار می رود؛ در حالی که این واژه اسم ...


594
چالش ها - مباني فرهنگ ايثار و شهادت - شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس ... شهيد در لغت به معني ...